Kamercommissies samengesteld: welke partij mag op welke voorzittersstoel zitten?

Vanmiddag zijn de verschillende Kamercommissies samengesteld, waardoor het nieuwe federale parlement echt aan de slag kan. De verdeling van de verschilende voorzittersfuncties wordt bepaald door de grootte van de verschillende fracties. N-VA, Ecolo-Groen en PS leveren 2 commissievoorzitters, de andere fracties elk 1. 

In de verschillende Kamercommissies zit telkens een beperkte groep Kamerleden die zich in een bepaalde materie specialiseren, bijvoorbeeld volksgezondheid of justitie. Het grootste deel van het wetgevend werk en van de controle op de regering vindt plaats tijdens die commissievergaderingen, vóór dat aan bod komt in de plenaire vergadering van de Kamer.

  • N-VA mag twee voorzitters leveren. Kristien Van Vaerenbergh zal de commissie-Justitie leiden, Peter Buysrogge die van Defensie.
  • Ecolo-Groen heeft ook twee commissievoorzitters. Stefaan Van Hecke zal de commissie-Economie voorzitten, Marie-Colline Leroy wordt voorzitter van de commissie Sociale Zaken
  • Bij de PS wordt Jean-Marc Delizée voorzitter van de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen, Özlem Özem van de commissie Grondwet en Institutionele Vernieuwing.
  • Vlaams Belang levert Ortwin Depoortere als voorzitter van de commissie Binnenlandse Betrekkingen, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken
  • Kattrin Jadin (MR) zal de commissie Financiën voorzitten. 
  • Els Van Hoof (CD&V) wordt voorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen. 
  • Thierry Warmoes (PVDA/PTB) is voorzitter van de commissie Volksgezondheid.

Lees verder onder de foto.

Ortwin Depoortere (VB) wordt omstuwd door partijgenoten na zijn aanstelling tot commissievoorzitter.

De commissievoorzitters van N-VA en Vlaams Belang willen volgende week al hun commissie samenroepen. Vlaams Belang wil het in de commissie Binnenlandse Betrekkingen graag hebben over de incidenten in verschillende openluchtzwembaden.

N-VA wil dat de commissie Buitenlandse Betrekkingen samenkomt over Europese spreidingsquota voor asielzoekers en de commissie Energie over het Elia-rapport rond mogelijk stroomtekort.

De Kamer heeft ook de commissie voor Vervolgingen samengesteld. Die moet zich buigen over eventuele vragen van het parket om de onschendbaarheid van een parlementslid op te heffen. Momenteel loopt er tegen Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) een gerechtelijk onderzoek voor mogelijke inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet,  naar aanleiding van de Pano-reportage rond Schild & Vrienden. Naar verluidt is er nog geen vraag gekomen van het openbaar ministerie om de onschendbaarheid van Van Langenhove op te heffen.

Meest gelezen