Archiefbeeld ter illustratie

Kloof tussen hoogste en laagste lonen wordt in ons land steeds kleiner

De kloof tussen de hoogste en laagste lonen in België wordt steeds kleiner. De loonongelijkheid in ons land is daardoor een van de kleinste ter wereld.

Het zijn geen spectaculaire verschuivingen, maar de middenklasse en de slechtste verdieners in ons land gaan er in vergelijking met een dikke 10 jaar geleden wel licht op vooruit. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie. De beste verdieners gaan er daarentegen iets op achteruit.

Zo kregen de 20 procent slechtste verdieners in ons land in 2017 8,7 procent van de loonmassa, het totaal van uitbetaalde lonen. In 2004 was dat 8,1 procent. De middenklasse steeg van 49,8 naar 53,1 procent. De 20 procent beste verdieners kregen in 2017 38,2 procent van de loonmassa, in 2004 was dat nog 42 procent.

Tegen wereldwijde trend in

De loonongelijkheid in ons land is daardoor een van de kleinste ter wereld. Alleen enkele Oost-Europese landen en Finland doen nog beter. België gaat ook tegen de wereldwijde trend in, want in de meeste landen wordt de kloof tussen de hoogste en laagste lonen net groter. De beste verdieners nemen er een groter deel van de koek in dan pakweg 10 jaar geleden, de middenklasse en de laagste verdieners een iets kleiner deel.

De 20 procent minst betaalde werknemers - wereldwijd zo'n 650 miljoen mensen - verdienen minder dan 1 procent van de totale loonmassa. Dat cijfer is de laatste 13 jaar zo goed als stabiel gebleven. De wereldwijde loonongelijkheid is de voorbije 13 jaar wel afgenomen. Dat ligt echter niet aan een afnemende loonongelijkheid binnen de landen zelf, stelt de Internationale Arbeidsorganisatie, want die neemt zoals gezegd in de meeste landen net toe. De verklaring is veeleer te zoeken bij de toenemende welvaart in grote opkomende economieën, zoals China en India.

De kloof tussen de hoogste en laagste lonen is in arme landen wel veel groter dan in het Westen. "Die loonongelijkheid verergert de situatie van kwetsbare bevolkingsgroepen nog meer", stelt de Internationale Arbeidsorganisatie. In Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara bijvoorbeeld verdienen de 50 procent minst betaalde werknemers slechts iets meer dan 3 procent van de loonmassa. Ter vergelijking: in de Europese Unie verdient diezelfde groep zowat 23 procent van de loonmassa.

Meest gelezen