Urine-onderzoek kan hartinfarct voorkomen

Dokters van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hebben een nieuwe methode ontwikkeld om uit de urine van een mens af te leiden of die kans maakt op een nakend hartfalen. Als de opvolging van patiënten verder ontwikkeld kan worden, kan dat in de toekomst veel leed voorkomen.

2 procent van de bevolking krijgt te maken met één of ander hartfalen. Bij 95 procent van de patiënten die in het ziekenhuis terechtkomen, heeft dat te maken met een toegenomen vochtopstapeling. Cardioloog Pieter Martens en zijn team hebben bij wijze van onderzoek 80 patiënten 30 weken lang gevolgd. Thuis werd dan een urinestaal genomen en onderzocht. Uit het zoutgehalte in de urine kan een nakend hartprobleem afgeleid worden.

Het werk van de nieren

“Via de nieren worden het vocht en het zout in ons lichaam afgevoerd", gaat dokter Martens verder. "Als het zoutgehalte in de urine daalt, kan dat wijzen op een zoutopstapeling en dus vochtopstapeling die hartproblemen kan veroorzaken. We zagen dus in ons onderzoek dat patiënten met een laag zoutgehalte een hoog risico hadden om in het ziekenhuis terecht te komen met een vochtopstapeling."

Thuisonderzoek

Het voordeel van de onderzoeksmethode is dat een hoog risico op hartfalen vroegtijdig opgespoord kan worden bij patiënten, en dat minder patiënten een streng zoutarm dieet moeten volgen. “Vaak blijkt de urinesamenstelling al weken op voorhand te veranderen. Als dat opgevolgd kan worden via telemonitoring, dus van thuis uit, zou er ook tijdig ingegrepen kunnen worden."

Meest gelezen