Nog enkele dagen voor belastingaangifte online: vijf (last minute) tips, in vraag en antwoord

Wie zijn belastingen nog niet heeft ingediend, heeft nog tot maandag middernacht tijd. Of toch zij die het online doen, via tax-on-web. Voor wie zichzelf nog last minute door de berekeningen moet loodsen, hebben we nog enkele tips. Vijf vragen én antwoorden. 

Ik doe uitgaven voor de opvang van mijn kinderen. Mag ik al die uitgaven samentellen zodat ik de attesten die onder het maximumbedrag blijven, kan compenseren met attesten waar het plafond overschreden wordt?

Neen, dat mag niet. Een deel van de opvangkosten voor kinderen kan u via uw belastingaangifte recupereren. De belastingvermindering bedraagt 45 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitgaven voor de voor- of naschoolse opvang, de crèche of het scoutskamp. De uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar voor kinderen met een zware handicap).

Per dag en per kind kunt u maximaal 11,20 euro aan kosten inbrengen, ook als u meer betaalde voor de opvang. Voor de dagen dat u minder betaalde dan het plafond, geeft u het betaalde bedrag in. Alle bedragen samentellen om meer te kunnen aftrekken, mag niet.

Bijvoorbeeld:
- sportkamp: 5 dagen voor een bedrag van 13,50 euro per dag.  U kan aftrekken: 11,2 (plafond) x 5 dagen = 56 euro
- opvang op school: 35 dagen voor een bedrag van 3 euro per dag. U kan aftrekken: 3 x 35 dagen= 105 euro
- in code 1384 moet de som van 56 en 105 ingevuld worden = 161 euro

Ik heb een tweedehands motorfiets gekocht. Kan ik die – net als een nieuwe motorfiets – afschrijven?

De afschrijvingstermijnen zijn niet wettelijk vastgelegd. Een circulaire uit 2005 stelt dat de afschrijvingstermijn vooral beïnvloed wordt door de duurzaamheid van de motor (afhankelijk van het merk, model) en de gebruiksintensiteit of het aantal afgelegde kilometers. Over het algemeen mag u ervan uitgaan dat een periode van 5 jaar redelijk is voor de afschrijving van een nieuwe motorfiets die normaal wordt gebruikt.

Logischerwijs zal de gebruiksduur en dus de afschrijvingstermijn voor een tweedehands motorfiets lager liggen dan die van een nieuwe motorfiets. Maar ook hier zal de afschrijvingstermijn afhankelijk zijn van de duurzaamheid en de gebruiksintensiteit of het aantal afgelegde kilometers van die tweedehands motor.

Ik heb naast mijn gewone job ook een flexi-job. Moet ik die inkomsten invullen op de belastingaangifte?

Neen, de inkomsten die u verdient met uw flexi-job moet u niet invullen in de belastingaangifte. Flexi-jobs bestonden aanvankelijk uitsluitend in de horeca, voor mensen die al een job hebben bij een andere werkgever en minstens vier vijfde werken. Begin 2018 is het systeem uitgebreid naar de kleinhandel zoals bakkers en supermarkten.

Een flexi-job is fiscaal interessant omdat de inkomsten vrijgesteld zijn van personenbelasting. U moet de inkomsten dus ook niet invullen in de aangifte.

We hebben in 2017 een lening afgesloten voor de aankoop van onze gezinswoning in het Vlaams Gewest. Op hoeveel belastingvermindering heb ik recht?

De fiscale regels rond woonkredieten zijn de voorbije 15 jaar vaak veranderd. Maar voor woonleningen die sinds 2016 zijn afgesloten, geldt de “geïntegreerde woonbonus”. Elke kredietnemer heeft recht op een belastingvermindering van maximaal 1.520 euro. Dit basisbedrag wordt tijdens de eerste tien jaar van de lening verhoogd met 760 euro per kredietnemer. En voor wie minstens drie kinderen ten laste heeft op 1 januari na het afsluiten van de lening, wordt het basisbedrag nog eens verhoogd met 80 euro. Zulke verhogingen zijn alleen van toepassing als het uw enige woning blijft.

De effectenrekening met aandelen staat op mijn naam. Kan ook mijn partner genieten van de nieuwe vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden uit aandelen?

Ja, dat kan als u getrouwd bent onder het wettelijk stelsel of wettelijk samenwoont en een gezamenlijke aangifte indient.

Nieuw voor het inkomstenjaar 2018 is dat beleggers in binnenlandse aandelen of buitenlandse aandelen (betaald via een Belgische tussenpersoon) een deel van hun roerende voorheffing die ze betaald hebben op dividenden uit aandelen, kunnen terugkrijgen via de belastingaangifte. Op die manier wil de regering het vele geld op spaarrekeningen activeren en mensen aanmoedigen om rechtstreeks in bedrijven te investeren. De eerste schijf van 640 euro is vrijgesteld. Dat kan u een belastingvoordeel opleveren van maximaal 192 euro (640 euro x 30 % hoogte tarief RV). Koppels die getrouwd zijn onder het wettelijk stelsel of wettelijk samenwonen, kunnen twee keer van dit fiscaal voordeel genieten ook al staan de aandelen op de effectenrekening van één van de partners.

Meest gelezen