Stad Gent en uitbater zwembad Rozebroeken bekijken extra veiligheidsmaatregelen

Stad Gent en LAGO, de uitbater van het zwembad Rozebroeken, onderzoeken of ze bijkomende veiligheidsmaatregelen kunnen nemen na een zedenfeit en geruchten over betastingen en overlast. Volgende week wordt duidelijk of er een identiteitscontrole komt aan de kassa.

Er is druk overleg tussen stad Gent en zwembaduitbater LAGO over bijkomende veiligheidsmaatregelen aan en in het zwembad Rozebroeken in deelgemeente Sint-Amandsberg. Het overleg komt er na verschillende incidenten de afgelopen weken. Schepen Sofie Bracke (Open VLD): "We zijn op de hoogte gesteld van een recent zedenfeit in het zwembad. We hebben daarover een gesprek gehad met uitbater LAGO. We hebben afgesproken dat er tegen maandag een bijkomend actieplan komt om in de toekomst ongewenst gedrag te vermijden. Nu zijn er al een aantal camera's en sfeerbeheerders. De redders zijn ook aanspreekbaar en grijpen ook echt in indien nodig. Als blijkt dat dat niet voldoende is, moeten er extra maatregelen komen."

Anonieme getuigenissen

Het overleg van de stad met de zwembaduitbater komt er onder meer ook na enkele anonieme getuigenissen in de krant. Daarin vertellen medewerkers van het zwembad dat er niet altijd voldoende ondersteuning zou zijn door de directie, bijvoorbeeld in het doorgeven van ongepast gedrag of overlast aan de politie en andere diensten. Ook besparingen zouden een rol kunnen spelen, niet alle veiligheidsregels zouden daardoor gevolgd worden.

Of die aantijgingen kloppen is niet zeker, maar stad Gent vraagt LAGO nu wel om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Die zal bij alle medewerkers langsgaan en in gesprek gaan om te horen welke problemen zij mogelijk ervaren. "Medewerkers zijn van onschatbare waarde, zij zijn de oren en de ogen in het zwembad. Elk signaal dat zij geven moet meegenomen worden. Het is erg belangrijk om een vertrouwelijke setting te creëren waarin in iedereen gehoord kan worden", benadrukt Bracke.  

Identiteitscontrole

Een luisterronde bij de medewerkers is één maatregel. Een andere kan een mogelijke identiteitscontrole zijn aan de kassa van het zwembad. "Als je keer op keer met dezelfde mensen problemen hebt en als de redders dat weten, dan is het logisch dat die mensen geweerd moeten kunnen worden. Een identiteitscontrole kan daarvoor zorgen en het zal sowieso een afschrikeffect hebben", zegt Bracke.

In eerste instantie zou de controle in kaart kunnen brengen wie er het zwembad bezoekt en de amokmakers of mensen die strafbare feiten plegen helpen identificeren. In tweede instantie zouden die mensen ook geweerd kunnen worden. Of het zo ver komt, dat weten we pas maandag, want dan beslissen de stad en de uitbater welke maatregelen er komen. 

Meest gelezen