Videospeler inladen...

Advocaat Kris Van Dijck: "We beschikken over de nodige stukken om aan te tonen dat er niets onwettigs is gebeurd"

Voormalig voorzitter van het Vlaams Parlement Kris Van Dijck (N-VA) blijft erbij dat hij niets onwettigs gedaan heeft door te bemiddelen in verband met een uitkering voor een escortdame. Zijn advocaat Walter Damen zegt over de nodige stukken te beschikken om dat aan te tonen.

Kris Van Dijck nam gisteren ontslag nadat zijn naam was genoemd in een schandaalverhaal met een prostituee. Vier jaar geleden bemiddelde de N-VA-politicus blijkbaar bij toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in verband met een uitkering voor de escortdame bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO).

"Het verhaal omtrent de zogenaamde sociale fraude en ongeoorloofde tussenkomst inzake het dossier van de escorte wordt formeel tegengesproken", laat advocaat Walter Damen weten in een mededeling.

"De verdediging beschikt op dit ogenblik reeds over de nodige stukken om aan te tonen dat er zich in dat kader geen enkele onrechtmatigheid heeft voorgedaan. Deze stukken zullen indien nodig worden overgemaakt aan de bevoegde instanties. De heer Van Dijck zal dan ook zijn volle medewerking verlenen aan eventuele onderzoeken en alle vragen van de bevoegde instanties beantwoorden", zegt zijn advocaat.

"Het is niet omdat iemand deze week een fout heeft gemaakt, dat hij nu een soort shooting duck moet zijn waarop iedereen mag schieten", voegt meester Damen er nog aan toe.

(lees verder onder video)

Videospeler inladen...

Deontologie

De aantijgingen die P-magazine gisteren uitte aan het adres van Kris Van Dijck gaan over meewerken aan mogelijke sociale fraude. Dat ontkent Van Dijck dus ten stelligste en daarvoor is tot nader order geen bewijs.

"Maar dan is er natuurlijk wel het feit dat hij een brief geschreven heeft naar toenmalig minister van Werk Kris Peeters, met de vraag om een dossier van zijn vriendin wat sneller vooruit te laten gaan", zegt VRT-journaliste Goedele Devroy. "Dat is een zaak van deontologie. Heeft hij daarmee de deontologische code van het Vlaams Parlement geschonden?"

"Dat is geen uitgemaakte zaak", aldus Devroy. "Het Vlaams Parlement heeft een deontologische commissie die daarover oordeelt. Maar dan moet er eerst een klacht worden ingediend binnen een maand. Die klacht kan ingediend worden door elke burger, maar voorlopig is dat niet gebeurd."

Wilfried Vandaele, die Kris Van Dijck zal opvolgen als Vlaams Parlementsvoorzitter, heeft wel al laten verstaan dat de deontologische commissie eventueel ook tijdens het zomerreces zal kunnen samenkomen.

Uitkeringsfraude?

Kan de zaak van de escortdame nog een vervolg krijgen voor de rechtbank? Dat is onzeker. Wanneer het FSO lucht krijgt van mogelijke uitkeringsfraude, kan het een onderzoek starten in samenwerking met de bevoegde instanties, zoals de RSZ en de RVA. Indien er uitkeringsfraude is, wordt een terugvorderingsprocedure opgestart. Gebeurt er geen terugbetaling, dan zijn gerechtelijke stappen mogelijk.

Daarnaast voerde het parket 5 jaar geleden ook een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf waar de escortdame ontslagen zou zijn. Dat onderzoek was een mogelijk frauduleus faillissement. Het bedrijf was namelijk failliet gegaan. Maar de curator die het faillissement moest regelen, vond dat er iets niet klopte. “Er bestond gewoon geen enkel boekhoudkundig stuk. Ik heb dan op alle mogelijke manieren geprobeerd om de zaakvoerder te contacteren, zelfs via zijn moeder. Maar de man heeft nooit zijn medewerking verleend”, aldus curator Steven Boeynaems.

“Ik heb ook een plaatsbezoek gedaan naar de ruimte van het bedrijf, maar dat was een lege doos. Dat was een lege ruimte in het Schipperskwartier in Antwerpen. Daar was niets aan te treffen. In zo'n geval sluiten we het dossier af, want we kunnen niks doen. Ik heb het dan wel doorgegeven aan het parket.” Maar het parket vond uiteindelijk geen aanwijzingen voor frauduleus faillissement, en het dossier werd afgerond.

Voor alle duidelijkheid, het is de escortdame zélf die in eerste instantie mogelijk de uitkeringsfraude heeft gepleegd. Of dat ook betekent dat Kris Van Dijck op de hoogte was en betrokken bij die fraude, is een andere zaak.

Meest gelezen