Opbrengst autobelastingen overschrijdt de kaap van 20 miljard euro

Voor het eerst hebben alle belastingen op auto's samen vorig jaar meer dan 20 miljard euro opgebracht. Dat zegt automobielfederatie Febiac in een studie die in De Tijd staat.

Febiac maakt jaarlijks een overzicht van alle mogelijke belastingen die geheven worden op auto's:  heffingen op brandstof, op auto-onderdelen, autoverzekeringen, herstellingen, verkeersbelasting, verkeersboetes enzovoort.  In 2010 kwam Febiac zo aan een totaal van bijna 16 miljard euro, in 2018 ging het om 20,7 miljard euro.

De grootste bijdrage wordt geleverd door accijnzen op brandstoffen (ruim 6 miljard) en de BTW op de verkoop van onderdelen en accessoires (bijna 5 miljard). Dan volgt de BTW op brandstoffen (2,6 miljard). Ook de verkeersbelasting (1,7 miljard) en en de BTW op de verkoop van nieuwe wagens (bijna 1,6 miljard) leveren de schatkist veel geld op.

Duidelijke stijging sinds 2016

In de jaren 2013-2014-2015 bleef de totale opbrengst van de autobelastingen rond de 17 miljard hangen. Sindsdien is er elk jaar zowat een miljard bij gekomen. Volgens Febiac heeft dat ondermeer te maken met de verhoging van de accijnzen en de verschuiving van diesel- naar benzinewagens. Die verbruiken meer en brengen dus meer accijnzen en BTW op. En wie nog met een diesel rijdt, betaalt meer accijnzen dan vroeger.

Daarnaast is er sinds 2016 een nieuwe inkomstenbron voor de overheid: de kilometerheffing voor vrachtwagens. Die bracht vorig jaar ruim 700 miljoen euro op.  Dat is veel meer dan het vroegere eurovignet.  Er zijn ook inkomstenbronnen die gekrompen zijn. De solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen bracht in 2010 nog 260 miljoen op, de voorbije drie jaren was dat 220 miljoen euro. Deze bijdrage, die betaald wordt door de werkgever indien de werknemer zijn bedrijfswagen ook voor privé-doeleinden mag gebruiken, is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Doordat de wagens schoner worden, verlaagt ook de opbrengst van deze heffing.

Meer investeringen nodig

"Het is duidelijk dat de automobilist heel wat opbrengt aan de schatkist", aldus Michel Martens van Febiac. "In ruil verwacht die automobilist ook wel iets.  Investeringen in goede wegen bijvoorbeeld en in vlotter verkeer: alternatieven dus om de files tegen te gaan, zoals fietsinfrastructuur en overstapparkings om, aan de rand van de stad, over te stappen op het openbaar vervoer."

Meest gelezen