N-VA-gemeenteraadslid botst met partijgenoot Michael Freilich over hoofddoek

Het Antwerpse gemeenteraadslid Sevilay Altintas (N-VA) heeft haar ongenoegen geuit over een uitspraak van haar partijgenoot Michael Freilich in "Le Soir". Het kersverse Kamerlid had daar het keppeltje een teken van geloofsovertuiging genoemd, terwijl de hoofddoek volgens hem symbool staat voor de onderdrukking van de vrouw.

"De hoofddoek is geen religieus symbool, maar een symbool van onderdrukking van de vrouw door de man. Dat kan men niet zeggen over de "kippa", die ons er alleen maar op wijst dat er iets hoger dan wijzelf bestaat", zei Freilich in een interview met "Le Soir". Hij ergerde zich aan een uitspraak van minister Denis Ducarme (MR), die de eedafleggingen door Farida Tahar (Ecolo) met een hoofddoek en Michael Freilich (N-VA) met een keppeltje met elkaar had vergeleken. Freilich voegde daar nog aan toe dat hij zijn keppeltje intussen niet meer op heeft in de Kamer.

Gaan we politiek nu echt herleiden tot dit ridicuul niveau? Hier doe ik niet aan mee!

N-VA-gemeenteraadslid Sevilay Altintas

Het Antwerpse gemeenteraadslid Sevilay Altintas reageert geërgerd. Altintas is van Turkse origine. "Vandaag kom ik op voor de gehoofddoekte niet onderdrukte vrouw! Kan u mij de hypocrisie van uw uitspraak van vandaag verklaren?", schrijft ze op haar Facebook-pagina. 

"Is het uw taak als politicus de geloofsgemeenschappen tegen elkaar op te zetten? Of juist andersom?", vraagt ze zich af. "Gaan we politiek nu echt herleiden tot dit ridicuul niveau? Hier doe ik niet aan mee!"

Altintas vindt de uitspraken van Freilich kwetsend. "De eigenlijke echte reden van het dragen van een hoofddoek is uit religieuze overtuiging, maar dat het misbruikt wordt door een paar fundamentalistische imbecielen is een feit!", geeft ze toe.

Meest gelezen