Spoorbedrijven verwijten Infrabel gebrek aan overleg over geplande werken

NMBS, Thalys, Eurostar en de maatschappijen voor goederenvervoer hebben samen een brief gestuurd naar Infrabel met de dringende en dwingende vraag een coördinatieorgaan op te richten voor overleg over werken aan het spoor. Infrabel is beheerder van dat spoorwegennet. Maar de gebruikers ervan willen ook meer inspraak over de planning en het soort werken. Infrabel roept dat comité in november een eerste keer samen.

Het gebeurt wel vaker dat NMBS en Infrabel elkaar de zware piet toeschuiven. Dan gaat het meestal over vertragingen of afgeschafte treinen en wie daarvoor de schuld draagt. NMBS, die verantwoordelijk is voor de reizigerstreinen of Infrabel, beheerder van sporen en leidingen. Dit keer is het echter één tegen allen. NMBS, Thalys, Eurostar en de tien maatschappijen die vrachtvervoer op het spoor aanbieden in ons land verwijten Infrabel slechte timing en gebrekkige coördinatie van geplande werken.

Infrabel schrapt soms treinen pas een paar dagen op voorhand omdat ze opeens ontdekken dat er ergens werken gepland zijn.

Raphael De Visser, Lineas

"Dat die werken vaak noodzakelijk zijn, betwist niemand. Maar de communicatie kan veel beter", zegt Raphael De Visser van Lineas, de grootste vrachtvervoerder op het spoor in ons land. "Infrabel is zich bewust van de problemen die de vele geplande werken veroorzaken. Maar ze doen er niets aan. Er is wel overleg, maar ze blijven veel te laat communiceren. Wij moeten een jaar op voorhand onze treinritten bestellen. Infrabel schrapt soms treinen pas een paar dagen op voorhand omdat ze opeens ontdekken dat er ergens werken gepland zijn."

Niet alleen onderhoud, ook een modern net uitbouwen

Infrabel begrijpt de kritiek, maar reageert dat werken meestal een half jaar tot een jaar vooraf aangekondigd worden. "En als er dan toch ergens dringende onderhoudswerken moeten uitgevoerd worden, is het uiteraard omdat de veiligheid primeert en ongevallen moeten vermeden worden."

Maar net die reactie jaagt de vrachtvervoerder in de gordijnen. "Wij willen met dat overleg ook meer inspraak bij Infrabel. De werken aan de sporen zijn nu vooral gericht op onderhoud. Dat kost het minst. Maar het beleid bij Infrabel zou afgestemd moeten zijn op vloeiend treinverkeer met optimale benutting van de sporen" zegt De Visser.

Bij Infrabel moeten ze beseffen dat we treinen niet op één dag kunnen omleiden. En treinen afschaffen, kost ook veel geld
Raphael De Visser, Lineas

De NMBS was van plan om volgend jaar een aantal extra treinen in te leggen op bepaalde trajecten, zoals op de drukke as tussen Brussel en Gent. Maar door de geplande werken dreigt die ambitie gefnuikt te worden. "Ze vragen ons zoveel mogelijk treinen op het spoor te krijgen", gaat De Visser verder. "Maar ze moeten bij Infrabel beseffen dat we die treinen in geval van werken niet op één dag kunnen omleiden. En treinen afschaffen kost ons natuurlijk ook nog eens veel geld."

De N-VA wil in het federaal parlement alvast een hoorzitting organiseren om de bazen van zowel NMBS als Infrabel meer uitleg te vragen over dat gebrek aan communicatie en coördinatie. 

Meest gelezen