Videospeler inladen...

Zone 30 in hele gewest, sociale woningen en klimaat­neutraal tegen 2050: dit staat in Brusselse regeer­akkoord

De zes regeringspartijen in Brussel hebben vanmiddag de grote lijnen van het regeerakkoord voorgesteld met hun plannen voor de komende vijf jaar. Zo wil het bestuur tegen 2021 een zone 30 op (bijna) het hele grondgebied van het gewest. Het akkoord krijgt vooral ecologische en sociale accenten, maakte Rudi Vervoort (PS) duidelijk, die morgen al opnieuw de eed aflegt als minister-president. Wie voor de rest in de regering zal zitten, met welke bevoegdheden, is nog niet helemaal zeker.

Het is nu definitief: PS, One.brussels-SP.A, Ecolo, Groen, Open VLD en DéFI zijn de partijen die de regering vormen in Brussel. Paars-groen is dat in politiek jargon, met de federalisten van DéFI erbij, zonder de Franstalige liberalen van MR. 

Tot gisteren probeerde Open VLD haar zusterpartij nog aan boord te hijsen. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zakte daarvoor persoonlijk af naar het Brussels Parlement, maar het mocht niet baten. “Dit zal de federale onderhandelingen bemoeilijken”, waarschuwde de Brusselse MR-fractieleidster Françoise Schepmans vanmorgen al bij RTBF. 

Wat staat in het akkoord?

Vanmiddag hebben de onderhandelaars de grote lijnen van hun akkoord voorgesteld in het Brussels Parlement. Voordien waren al heel wat voorstellen gelekt, en die zijn nu bevestigd. Het kroonstuk van de onderhandelingen lijkt de algemene invoering van de zone 30, maar het is niet helemaal duidelijk hoe die snelheidslimiet zal worden afgedwongen. 

Politiezones zullen financieel beloond of afgestraft worden in de mate waarin ze de verkeersveiligheid controleren

Elke Van den Brandt (Groen)

Om de zone 30 te handhaven, "moeten we de wegen aanleggen zodat 30 per uur normaal aanvoelt. Het is belangrijk dat de politie kan bestraffen als er te snel wordt gereden. De mobiele en de verplaatsbare camera's moeten worden versterkt", klonk het een beetje vaag bij Groen-onderhandelaar Elke Van den Brandt. Later in "De wereld vandaag" op Radio 1 maakte Van den Brandt hard dat "politiezones financieel zullen beloond of afgestraft worden in de mate waarin ze de verkeersveiligheid controleren."

De lijst met assen waar nog 50 kilometer kan worden gereden, staat ook nog niet vast, maar Van den Brandt (Groen) noemt alvast de Kleine Ring en de Lambermontlaan. "50 kilometer per uur wordt de uitzondering, waar dat nu nog vaak de maatstaf is", zei minister-president Rudi Vervoort (PS). Zoals verwacht worden de uitbreidingen van het metronetwerk ook bevestigd, met de verlenging van metrolijn 3 tot in Bordet (Evere) als belangrijkste. 

Huisvesting en klimaat

Het akkoord draagt vooral groene en rode accenten. Die rode accenten worden duidelijk in het beleid rond huisvesting. "We willen 15.000 gezinnen aan een sociale woning helpen", zet Pascal Smet (One.brussels-SP.A) de ambitie hoog. "Dat zal gebeuren door nieuwe woningen te bouwen en door woningen te kopen en die ter beschikking te stellen aan sociale prijzen", legt hij uit. Ook de verlaging van de registratierechten voor wie een eerste huis koopt staat in het regeerakkoord, een pluim die Open VLD op zijn hoed steekt.

Om werkzoekenden sneller aan een job te helpen, komt er een uitbreiding van de jongerengarantie naar alle werkzoekenden. Wie zich aanmeldt bij Actiris, krijgt dan binnen de zes maanden een job, een stage of een opleiding. 

Voor de groene accenten noemde Elke Van den Brandt (Groen) vooral de renovaties van het patrimonium. Tegen 2050 moet het Hoofdstedelijk Gewest absoluut klimaatneutraal zijn (de Europese ambitie), zegt ze ook. Dat wil zeggen dat er niet meer CO2 mag worden uitgestoten, dan er wordt verwerkt of opgeslagen.

Toch kwam er vanmorgen al kritiek dat het akkoord niet ver genoeg zou gaan. "Echt ambitieus vinden we dit niet. In Parijs is er al een dieselban (een verbod op dieselwagens, red.) in 2024, en een geleidelijke afname van het aantal verbrandingsmotoren tegen 2030", zei Annekatrien Verdickt van actiegroep Café Filtré in "De ochtend". Brussel zet de deadline voor een dieselban ten laatste tegen 2030. Auto's met een verbrandingsmotor mogen Brussel niet meer in tegen 2035. 

De samenvoeging van de zes politiezones in de hoofdstad komt er voorlopig niet. Wel komt er een zogenoemd "eenheid van commando" bij gebeurtenissen met een grote draagwijdte. Dat wil zeggen "van één plaats alles wordt aangestuurd", legt Elke Van den Brandt uit, die benadrukt dat de fusie van de politiezones wel nog besproken zal worden.

Meertaligheid

Open VLD legt in een persbericht uit welke voorstellen het heeft binnengehaald. Zo komt er een coördinerende minister van Meertaligheid, die de meertaligheid in het onderwijs moet promoten. "Ook in andere domeinen is dat de bedoeling", zegt Sven Gatz (Open VLD), "denk aan de boventiteling in theaters". Wie aan het loket werkt, zal ook een badge krijgen met de talen die hij of zij spreekt, zegt Pascal Smet (One.brussels-SP.A). 

De liberalen maken hard dat de uitrol van het snelle 5G-netwerk in de hoofstad er komt. "We zullen alle stappen zetten om dat uit te rollen", zegt Gatz. "Er staat verschillende keren in het akkoord dat wij de digitale economie willen ontwikkelen. Dat is onmogelijk zonder 5G." In feite blijft het regeerakkoord daarover veel voorzichtiger, en kan er enkel sprake zijn van een uitrol nadat het effect op het milieu, gezondheid en privacy is bekeken.

Regeringsploeg en bevoegdheden liggen nog niet (helemaal) vast

Vanavond moeten de partijcongressen van de verschillende partijen nog hun fiat geven over het regeerakkoord. Pas morgen wordt de volledige tekst publiek. "We bewaren ook nog enkele details van het regeerakkoord voor de militanten", zei Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi. Ondertussen praten de partijen nog over de verdeling van de bevoegdheden over de verschillende ministers, een onderwerp waar duidelijk veel onenigheid over is.

In principe kunnen de ministers en staatssecretarissen morgen dan hun eed afleggen. Zeker is dat Rudi Vervoort (PS) opnieuw minister-president wordt. Het Paleis maakte al bekend dat Vervoort morgenmiddag wordt ontvangen voor de eedaflegging.

Rudi Vervoort (PS)

Ook de Nederlandstalige bestuurders zijn zo goed als zeker. Groen en Open VLD zouden als grootste partijen elk een minister leveren. Voor Groen wordt dat Elke Van den Brandt, al is nog niet duidelijk met welke bevoegdheden. Voor Open VLD wordt dat hoogst waarschijnlijk Sven Gatz, al zegt die zelf dat hij "dat nog niet kan bevestigen". Het is ook onduidelijk of Gatz dan minister van Cultuur blijft in de Vlaamse regering. Pascal Smet (One.brussels-SP.A), afgelopen legislatuur minister van Mobiliteit in Brussel, zou staatssecretaris worden.

Aan Franstalige kant ligt de bevoegdheidsverdeling nog niet helemaal vast. Zo is het op dit moment onduidelijk of Zakia Khattabi, co-voorzitster van Ecolo, in de regering komt. Voor DéFi zou Bernard Clerfayt, burgemeester van Schaarbeek, minister worden.

Elke Van den Brandt (Groen, links), Sven Gatz (Open VLD, midden) en Pascal Smet (One.brussels-SP.A, rechts)

Stand van zaken

De Brusselse regering is de tweede regering in België die echt vorm krijgt. Kort na de verkiezingen op 26 mei kondigde de Duitstalige regering aan dat de coalitie van ProDG, PFF en SP verdergaat, opnieuw met Oliver Paasch (ProDG) als Duitstalige minister-president. 

In Vlaanderen en op het federale niveau is het nog koffiedik kijken. Momenteel liggen de onderhandelingen in Vlaanderen stil, tot er meer duidelijkheid is over de federale formatie. Daar zijn Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) nog steeds aan zet als informateurs. Op 29 juli worden ze opnieuw verwacht bij koning Filip. Intussen werken ze aan hun "preformatienota", met de prioriteiten van de verschillende partijen.

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Bekijk hieronder het interview met Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) in "Terzake":

Videospeler inladen...

"Terzake" sprokkelde reacties op het regeerakkoord bij enkele kritische Brusselaars:

Videospeler inladen...

Herbekijk hieronder de integrale persconferentie:

Videospeler inladen...

Meest gelezen