Foto Kurt

Leger loopt leeg: komende vijf jaar gaat bijna helft van alle Belgische militairen met pensioen

De komende vijf jaar gaan 11.400 Belgische militairen met pensioen, zo'n 40 procent van alle militairen. Dat blijkt uit interne cijfers van Defensie die VRT NWS kon inkijken. Het ziet er niet naaruit dat Defensie de komende jaren genoeg nieuwe militairen zal kunnen aanwerven. Het leger zal dus sneller dan voorzien leeglopen. 

Om de voorziene vertrekgolf op te vangen, moet Defensie tussen nu en eind 2024 maar liefst 13.400 nieuwe militairen rekruteren. Dat zou inhouden dat er elk jaar meer dan 2.000 nieuwe jonge mensen moeten worden aangeworven. Dat lijkt echter onhaalbaar. De komende twee jaar gaan er bovendien verhoudingsgewijs ook heel wat ervaren officieren op pensioen. 

Bovendien heerst er een krapte op de arbeidsmarkt en is Defensie niet aantrekkelijk als werkgever door de combinatie van achterhaalde of niet voor de hand liggende werkomstandigheden en een niet conforme verloning. Vooral de technische functies raken niet of nauwelijks ingevuld. 

Er zijn voor de verschillende componenten dure nieuwe wapensystemen aangekocht. Het gaat daarbij om nieuwe schepen, vliegtuigen, drones en gepantserde voertuigen. Defensie dreigt in de nabije toekomst niet voldoende personeel te hebben om die allemaal te bemannen. De ingebruikname van de nieuwe wapensystemen veroorzaakt tijdelijk zelfs extra werklast, aangezien er elke keer twee gelijkaardige wapensystemen naast elkaar zullen bestaan. 

Defensie wil  de komende jaren massaal aanwerven. Alleen happen de jongeren niet toe.

Los daarvan stelt de grote vervangingsgolf Defensie voor grote praktische problemen: als er al voldoende nieuwe rekruten gevonden zouden worden, dan moeten die ook nog allemaal worden opgeleid en ervaring opdoen. Dat kost tijd en geld. Iets wat Defensie vandaag niet heeft.

Defensie heeft niet alleen af te rekenen met een boeggolf aan militairen die met pensioen gaan. Elk jaar verlaten ook honderden militairen vroegtijdig het leger. Vooral de uitstroom van jongeren is problematisch. Het gaat om jongeren die hooguit enkele maanden of jaren in dienst blijven.

Bekijk hieronder de reportage uit "Het journaal."

Videospeler inladen...

Meest gelezen