Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem

Boeren die water nodig hebben voor hun gewassen mogen dat gratis komen halen in Wevelgem. Daar hebben ze veel grondwater over door de graafwerken voor het nieuwe zwembad.

De aannemer die het nieuwe zwembad van Wevelgem aan het bouwen is, moet grondwater wegpompen om te kunnen graven. In plaats van dat water in de riolering te laten weglopen, gaat hij het stockeren in watertanks. Dat komt goed uit voor de landbouwers, want door de droogte mogen ze niet overal meer water oppompen. Zij kunnen het water binnenkort afhalen op de bouwwerf van het nieuwe zwembad.

Twintig kubieke meter water per uur

"We hebben een buffercapaciteit voorzien van tachtig kubieke meter", zegt de burgemeester van Wevelgem, Jan Seynhaeve. "In principe is dat met een debiet van maximaal twintig kubieke meter per uur. Op het aftappunt aan het nieuwe zwembad van Wevelgem kunnen landbouwers langskomen met hun materiaal om water af te tappen. Wij gaan nu proberen alle landbouwers te verwittigen."

Reglement

Vanavond beslist het gemeentebestuur over een reglement om de waterbedeling ordelijk te laten verlopen.

Graafwerken nieuwe site zwembad Wevelgem

Meest gelezen