Videospeler inladen...

Oppositie is niet mals voor Brussels regeringsakkoord: "Wéér geen fusie van de politiezones"

De Nederlandstalige oppositiepartijen in Brussel hebben alledrie kritiek op het regeerakkoord van de Brusselse regering, dat volgens hen de complexe structuur van de Brusselse politiek niet aanpakt. "Weer géén fusie van de politiezones", zegt de N-VA. "En de voorgestelde fusie van de gemeenten blijkt niet meer dan een holle verkiezingsslogan", zegt Bianca Debaets van CD&V. Vlaams Belang heeft dan weer schrik dat de regering het onderwijsbeleid naar zich toetrekt.

Ook de Nederlandstalige oppositiepartijen hebben het regeerakkoord van de Brusselse regering intussen grondig gelezen. Er komt vooral kritiek op het gebrek aan hervormingen van de complexe structuur van de Brusselse politiek. Voorlopig behouden de 19 gemeenten en zes politiezones in Brussel hun verantwoordelijkheden. Wel spreekt het regeerakkoord van een grote vergadering of "staten-generaal". Die moet tegen september 2021 een plan opleveren om de structuur van gemeentes, OCMW's en de politiezones te herbekijken.

"Wéér geen fusie van de politiezones", verzucht de Brusselse N-VA. "Enkel voor grootschalige evenementen wordt een eenheid van commando voorzien (waarbij de politiezones samen worden aangestuurd, red.). Benieuwd of onverwachte 'evenementen', zoals rellen of opstootjes hier ook onder vallen", klinkt het. 

In plaats van bevoegdheden over te dragen naar het gewest, worden de gemeenten zelfs versterkt en zal er met elke gemeente een akkoord gesloten worden

N-VA Brussel

"Gemeentes en gewest blijven over alle belangrijke beleidsdomeinen zoals mobiliteit, huisvesting en politie allebei bevoegd", zegt de N-VA. "In plaats van bevoegdheden over te dragen naar het gewest, worden de gemeenten zelfs versterkt en zal er met elke gemeente een akkoord gesloten worden", stelt de partij, die spreekt van "geïnstitutionaliseerde traagheid". Daarnaast vindt de N-VA dat de Brusselse regering te weinig doet om de werkloosheid en armoede aan te pakken, en wil Brussel de rekening voor het beleid rond transmigranten "doorschuiven naar de federale regering", zegt de partij. 

Bianca Debaets (CD&V): "Back to the future"

Voor CD&V'ster Bianca Debaets, staatssecretaris in de vorige regering van Brussel, is het Brusselse regeerakoord een "back to the future"-akkoord, dat meer lijkt op een addendum van de vorige regering, dan op een nieuw regeerakkoord dat de bakens moet uitzetten voor vijf jaar. "Wat als nieuw beleid wordt aangekondigd, is niets meer dan het herkauwen van eerder genomen beslissingen: de "nieuwe" metrolijn bijvoorbeeld of de tramlijn naar Tour & Taxis", aldus Debaets.

"Ook op vlak van klimaat blijft de ambitie uit. Een volledige dieselban tegen 2030 werd in 2018 goedgekeurd. Het versneld invoeren van de lage-emissiezone, waar Ecolo en Groen zo op gehamerd hadden, blijft dode letter. Groen-paars is dus niets meer dan paars met een snufje groen", vindt Debaets. 

Veel strijdpunten van de coalitiepartners worden volgens haar onder de mat geveegd. "Wat met een verbod op onverdoofd slachten bijvoorbeeld? En welke zijn de concrete (fiscale) maatregelen om de stadsvlucht van de middenklasse tegen te gaan? Ook de voorgestelde fusie van de gemeenten blijkt niet meer te zijn dan een holle verkiezingsslogan van één van de partners."

Verder maakt CD&V zich zorgen over het ontbreken van een echt economisch beleid en een digitale strategie. "Wordt het akkoord met de telecomoperatoren rond 5G in de koelkast gestopt en hiermee de verdere smart city uitrol in gevaar gebracht?", vraagt de voormalige staatssecretaris van Digitalisering zich af. Open VLD maakt zich sterk dat het snelle 5G-netwerk wordt uitgerold, maar het regeerakkoord wil eerst nog bestuderen wat de impact is op het milieu, de volksgezondheid en de privacy. 

Ze is wel verheugd dat de toekomstige regering voor een veralgemeende zone 30 in Brussel gaat. "Jammer wel dat de noodzaak bij sommigen pas zo laat doorgedrongen is en het CD&V-voorstel van 2017 nu pas uitvoering krijgt", klinkt het.

Vlaams Belang: "De centen uit Vlaanderen zijn welkom"

Ook Vlaams Belang noemt het Brusselse regeerakkoord "opgewarmde kost": "Inzake huisvesting bijvoorbeeld wordt vooropgesteld om 15.000 sociale woningen bij te bouwen. In het regeerakkoord van 2004 werd aangekondigd 5.000 extra sociale woningen te voorzien. Hiervan werden er door de socialiste Françoise Dupuis (minister van Huisvesting in Brussel tussen 2004 en 2009, red.) uiteindelijk slechts een 300-tal gerealiseerd. Gaat de PS deze keer beter doen? Het valt te betwijfelen."

De partij vreest ook dat de regering bepaalde bevoegdheden naar zich toetrekt, zoals beslissingen over onderwijs. "Het Vlaams Belang zal er in dat verband scherp op toezien dat er in de praktijk niet bevoegdheidsoverschrijdend wordt gewerkt. Vooral inzake onderwijs leert ons de praktijk dat wat de Vlaamse Gemeenschap zelf doet, ook beter is gedaan", vindt Vlaams Belang. 

De uiterst rechtse partij volgt ook de kritiek van de andere oppositiepartijen over de complexe politieke structuur in Brussel. "Nergens een woord over de fusie van de zes Brusselse politiezones, nochtans een absolute voorwaarde om tot een geïntegreerd en efficiënt veiligheidsbeleid in Brussel te komen", klinkt het. 

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen