"Hang een rookmelder in je tent"

Oscare, de organisatie uit Merksem die zich bezighoudt met de nabehandeling van brandwonden, waarschuwt voor brandgevaren wanneer we op vakantie gaan. Ze raden bijvoorbeeld aan om een rookmelder in je tent te hangen en om in hotels en campings het evacuatieplan te checken.

Rookmelders op jeugdkampen

"Zeker voor jeugdbewegingen die op kamp gaan met tenten is zo'n rookmelder belangrijk", zegt Peter Van Rossum van Oscare. "Jongeren laden vaak hun smartphone op in de tent, en omdat er geen elektriciteit is, gebeurt dat dan wel eens met powerbanks. Die kunnen oververhit geraken omdat het heel erg warm kan worden in de tent, en zo kan er een smeulbrand ontstaan."

Informeer je

"We krijgen nog te vaak te maken met mensen die brandwonden oplopen op vakantie", zegt Van Rossum. "Mensen nemen wel veiligheidsmaatregelen in hun eigen huis, maar op vakantie staan ze er te weinig bij stil."

Oscare raadt daarom aan om bij aankomst in een hotel of op een camping het evacuatieplan goed te bekijken zodat je weet waar de vluchtroutes en verzamelplaatsen zijn bij brand en wie je kan contacteren.

Je kijkt best ook na wat het noodnummer is in het buitenland. Bij 27 lidstaten van de Europese Unie, bijna allemaal dus, is dat 112.

Meest gelezen