Christophe Ketels / COMPAGNIE GAGARINE

Levensverwachting stijgt verder, maar verschil tussen mannen en vrouwen wordt jaar na jaar kleiner

We leven alsmaar langer. In 2018 is de levensverwachting bij de geboorte in België gestegen tot 81,5 jaar. Vrouwen leven nog altijd langer dan mannen, maar mannen zijn beetje bij beetje hun achterstand aan het inlopen. En Vlamingen leven gemiddeld ook langer dan Walen. Dat blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgisch statistiekbureau. 

De levensverwachting bij de geboorte is vorig jaar gestegen met 44 dagen. Het is het derde jaar op rij dat de levensverwachting weer toeneemt. In 2015 was er knikje naar beneden, en daalde de levensverwachting licht. Maar op langere termijn gaat het jaar na jaar in stijgende lijn.  

"De stijgende levensverwachting heeft vooral te maken met de betere leef- en werkomstandigheden voor onze bevolking. Zo was de luchtvervuiling merkelijk hoger in de jaren '70 dan nu", zegt demograaf Patrick Deboosere van de VUB. "Ook de vooruitgang van de geneeskunde speelt natuurlijk een rol. Zo kunnen we mensen met kanker nu beter behandelen dan vroeger." 

Slinkend verschil

Meisjes die vorig jaar werden geboren, worden gemiddeld 83,7 jaar oud. Jongens moeten het stellen met een levensverwachting van 79,2 jaar. Vrouwen zijn nog altijd het sterke geslacht : ze worden nu gemiddeld 4,5 jaar ouder dan mannen. Maar de kloof wordt wel beetje bij beetje kleiner. Want 20 jaar geleden leefden vrouwen nog 6,3 jaar langer dan mannen.

"De kloof in levensverwachting was het grootst in 1985. En dat kwam vooral omdat mannen massaal begonnen te roken in de jaren '50, terwijl vrouwen toen nog amper rookten", legt Deboosere uit. 'Later zijn vrouwen ook gaan roken en zijn mannen minder gaan roken. En dat heeft natuurlijk zijn impact op de sterftecijfers voor longkanker en hart- en  vaatziekten." 

Tabel onder: links de levensverwachting voor meisjes en jongens geboren in 1998, rechts de levensverwachting voor meisjes en jongens geboren in 2018:

Noord-Zuid kloof

In Vlaanderen ligt de levensverwachting bij de geboorte ook hoger dan in Brussel, en vooral in Wallonië. Vlamingen die vorig jaar werden geboren, worden gemiddeld bijna 1 jaar ouder dan Brusselaars, en bijna 2,5 jaar ouder dan Walen. Het verschil in levensverwachting tussen de drie gewesten is ook iets groter dan 20 jaar geleden.

"Wat opvalt, is dat Waals-Brabant een iets hogere levensverwachting heeft dan Antwerpen, en dat Henegouwen achteraan bengelt. Dat is niet toevallig de armste provincie met de hoogste werkloosheid", weet professor Deboosere. "Daarnaast speelt ook de vroegere luchtvervuiling mee in de zware industrie in Wallonië. Daardoor sterven bijvoorbeeld in Luik en Charleroi nog meer ouderen door hart- en vaatziekten en door chronische bronchitis." 

Meest gelezen