Sociaal tarief voor elektriciteit wordt bevroren tot begin volgend jaar

Het sociaal tarief voor elektriciteit wordt verlengd tot 31 januari. De ontslagnemende ministerraad heeft daarvoor een besluit van minister van Economie Wouter Beke (CD&V) goedgekeurd. Intussen wordt gewerkt aan een nieuw systeem voor sociale tarieven dat beter bestand is tegen plotse prijsschommelingen.

Het sociaal tarief is een gunsttarief voor mensen met een leefloon, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen. De federale energieregulator CREG berekent die prijzen tweemaal per jaar.

Door de stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen eind vorig jaar, kende het sociaal tarief bij de berekening in februari een forse stijging. Daarop werd beslist ze tot 31 juli te bevriezen. 

Niet voor gas

De voorbije weken bezorgde de CREG de hoogte van de prijzen vanaf 1 augustus. Voor elektriciteit zou er een stijging zijn met 6 tot 11 procent ten aanzien van het huidige tarief. Daarom besliste de regering dat tarief opnieuw voor zes maanden te bevriezen.

Voor gas voorziet de CREG een daling van het tarief met 10 procent. "Daar dringen zich dus geen maatregelen op. Sociale verbruikers zullen de prijs van het aardgas vanaf 1 augustus zien dalen", aldus Beke.

Meest gelezen