MAY / BSIP

Nieuwe mama's tevreden over kort verblijf in kraamkliniek

Acht op de tien vrouwen vinden het goed dat ze na hun bevalling maar 2 nachten op de kraamafdeling verblijven. Dat schrijft Het Belang van Limburg op basis van een nieuw rapport van de overheidsdienst Volksgezondheid. Nu blijven de meeste vrouwen gemiddeld drie nachten in het ziekenhuis, na de geboorte van hun baby. De Vlaamse Organisatie voor Vroedvrouwen waarschuwt wel voor de werkdruk op de kraamafdelingen.

Drie jaar geleden lanceerde minister van Volksgezondheid De Block (Open VLD) het project 'Bevallen met een verkort ziekenhuisverblijf'. Nieuwe moeders konden na hun bevalling slechts twee nachten in het ziekenhuis blijven. Dat is korter dan gemiddeld. In 2017 lagen nieuwe mama's gemiddeld 3,1 dagen in het ziekenhuis na een vaginale bevalling. In 2013 was dat 3.8 dagen. Vrouwen die via een keizersnede bevallen zijn, bleven in 2017 4,4 dagen in het ziekenhuis. Vier jaar eerder was dat nog 5,4 dagen.

In het proefproject ging het om een ziekenhuisverblijf van 2 dagen. De verdere opvolging gebeurde dan thuis door een vroedvrouw en de huisarts. En dat project lijkt te lopen, blijkt uit een evaluatie van de FOD Volksgezondheid. Volgens een bevraging bij mama's die deelnamen aan het proefproject was 80% tevreden over het verkorte verblijf. 90% zegt dat ze zich na thuiskomst veilig en goed voelden, en gaven aan dat ze voldoende ondersteuning kregen. 

Hoge werkdruk voor vroedvrouwen

Ook de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen is tevreden over het project. Voorzitter Marlene Reyns: "Door het project is er evolutie gemaakt in onze sector. Zo is de thuiszorg door vroedvrouwen beter georganiseerd. Vroedvrouwen zijn beter bereikbaar, en de communicatie tussen ziekenhuis, huisarts, gynaecoloog en vroedvrouw is heel erg verbeterd."

Toch knelt het schoentje nog. Volgens het rapport van de FOD Volksgezondheid ligt de werkdruk op de materniteiten nu erg hoog. Dat bevestigt ook Reyns: "Pas bevallen vrouwen verblijven veel minder lang in de materniteit. Dat maakt dat ze op korte termijn nu heel veel informatie en zorg moeten krijgen. Bovendien moeten de mama's nog even bekomen van de bevalling, en vraagt de borstvoeding soms extra aandacht. Toen dit project werd ingevoerd, werd het aantal vroedvrouwen op de kraamafdelingen verminderd. Ik hoop toch dat dit wordt teruggedraaid." 

Ook de permanente bereikbaarheid van de vroedvrouwen in de thuiszorg, is een werkpuntje volgens de Vlaamse Organisatie voor Vroedvrouwen. Ze zijn bijna altijd beschikbaar, ook 's avonds, 's nachts en in het weekend. "Maar daar is geen extra budget voor vrijgemaakt, om die ongewone werkuren te compenseren", legt Reyns uit. 

Minder kosten, of toch niet?

Het hele project van minister De Block kaderde in een oefening om de ziekenhuizen kostenefficiënter te maken. Onnodig lange ziekenhuisverblijven moesten vermeden worden. Want hoe korter het ziekenhuisverblijf, hoe lager de kosten. Maar de kosten worden elders gemaakt. Uit cijfers van het Riziv blijkt dat de uitgaven aan vroedvrouwen die vrouwen ondersteunen voor en na het ziekenhuisverblijf wel gestegen zijn. Dat zegt ook Reyns van de vroedvrouwenorganisatie: "Dit lijkt me geen besparing, maar eerder een verplaatsing van de kosten."

Meest gelezen