AFP or licensors

VS wil illegale migranten sneller en zonder juridische procedure terugsturen

In de Verenigde Staten wil de regering van president Trump migranten zonder papieren sneller het land uitzetten, zonder dat er een rechtbank aan te pas komt.  Migratiedienst ICE mag voortaan in heel het land iedereen zonder papieren direct terugsturen, wanneer ze nog geen twee jaar continu in het land verbleven. Daarmee wil de Amerikaanse regering de procedure drastisch versnellen. Kritiek komt er van organisaties zoals de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, die een klacht willen indienen.

De ambtenaren van de Amerikaanse migratiedienst ICE (Immigrations and Customs Enforcement) mogen binnenkort mensen zonder papieren direct het land uitzetten, zonder dat die zich juridisch kunnen verzetten. Zonder die juridische controle zou de overheid mensen veel sneller kunnen terugsturen. In plaats van weken of jaren, zou dat al in enkele dagen kunnen.  

De regering van president Trump verscherpt een bestaande maatregel. Voordien gold die enkel voor mensen zonder papieren die nog geen twee weken in het land waren en die zich binnen een zone van 160 kilometer van de grens bevonden. Door de aanpassing geldt die regel nu in heel het land én voor mensen die niet kunnen bewijzen dat ze twee jaar lang aan een stuk in de VS waren.

Volgens Kevin McAleenan, de bevoegde minister,  is de maatregel "een noodzakelijk antwoord op de voortdurende migratiecrisis". McAleenan wil de capaciteitsproblemen in de migratiecentra opvangen en de juridische achterstand tegengaan. In de bevoegde migratierechtbanken zouden 900.000 dossiers op een uitspraak liggen te wachten. 

Maatregel juridisch aangevochten

Hoeveel impact de maatregel echt zal hebben is af te wachten. Het persbureau AP haalt het Institute for Migration Policy aan, dat schat dat zo'n 300.000 mensen zonder papieren onder de nieuwe maatregel sneller het land uitgezet kunnen worden.  Als de maatregel ook effectief van kracht wordt, want organisaties zoals de Amerikaanse burgerrechtbeweging willen de beslissing juridisch aanvechten. De kans is niet gering dat een rechtbank de maatregel blokkeert. 

Het is al de tweede keer in 8 dagen dat de Amerikaanse regering haar migratiebeleid verscherpt. Vorige week besliste ze dat migranten die door andere landen reizen vooraleer in de VS asiel aan te vragen, dat niet meer zullen krijgen tenzij ze zich in die landen al hebben aangemeld. Ook tegen die beslissing is al juridisch protest aangetekend. 

Meest gelezen