AP2009

Door zomerse hitte hoge ozonconcentraties op komst "maar minder ozonpieken dan 20 jaar geleden"

Wanneer de temperaturen oplopen, komt ook de mogelijke overschrijding van de ozondrempel ter sprake. Vandaag kan de informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht lokaal al overschreden worden, zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu in "De ochtend" op Radio 1. Woensdag wordt die drempel waarschijnlijk in het hele land overschreden. En tegen donderdag lopen de ozonconcentraties nog meer op: dan kan het alarmpeil van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden worden. Toch gebeurt dat minder vaak dan pakweg 10 of 20 jaar geleden, omdat de luchtkwaliteit erop vooruit is gegaan.

Wanneer de informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht wordt overschreden, dan krijgen vooral ouderen, kinderen en mensen met een verminderde longfunctie zoals astmapatiënten het advies om zware inspanningen te vermijden. "De meest gevoelige groepen adviseren we om het vanaf vandaag al rustiger aan te doen. Donderdag wordt het nog warmer, en dan wordt de alarmdrempel van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht waarschijnlijk overschreden in het noorden van het land. Dan kan iedereen die inspanningen doet in de buitenlucht hinder ondervinden, ook jonge en gezonde mensen", aldus Fierens. 

Ozon, of O3 is een gas dat niet standaard in onze lucht zit. "Het is een reactief gas, met drie zuurstofatomen. Het wordt niet uitgestoten door wagens of fabrieken, maar het wordt gevormd door allerlei reacties met stikstofoxides die in onze lucht hangen. Hoe meer luchtvervuiling, hoe meer van dergelijke stoffen in onze lucht hangen, en hoe meer ozon er dus gevormd kan worden als het warm en zonnig is en er weinig wind staat", legt Fierens uit.

"Wanneer er veel ozon in de lucht is, dan vermindert tijdelijk onze longfunctie. Je ogen en bovenste luchtwegen kunnen ook geïrriteerd raken. Gezonde mensen merken hier weinig van, tenzij ze grote inspanningen doen. Maar voor mensen met een verminderde longfunctie, zoals astmapatiënten telt elke procent. Daarom waarschuwen we al bij de concentratie van 180 microgram per kubieke meter lucht. Bij een overschrijding van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht geldt die waarschuwing voor de hele bevolking. Je doet de komende dagen beter geen fysieke inspanningen tussen 12 en 22 uur."

Europa heeft de luchtvervuiling aangepakt, waardoor er minder schadelijke stoffen in de lucht hangen en er dus minder vaak ozon gevormd wordt.

Frans Fierens, Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL)

Hoewel de temperaturen de voorbije zomers soms fors boven de 30 graden gingen, zijn er niet meer ozonpieken dan vroeger. "De concentraties pieken minder vaak en minder intens. Dat hebben we te danken aan het Europese beleid, waarmee de luchtvervuiling is aangepakt. Er hangen minder stikstofoxides en vluchtige componenten in de lucht dan pakweg 30 jaar geleden. En daardoor wordt er bij warm en zonnig weer minder snel ozon gevormd", aldus Fierens. 

Deze week zullen de ozonwaarden vooral morgen en overmorgen pieken. "Vrijdag wordt een overgangsdag, want dan trekt er een onweerszone over ons land vanaf de late namiddag. Vanaf het weekend zal de situatie weer normaliseren, als de temperaturen zakken. Dan is de ozonpiek voorbij."

Beluister hier het integrale gesprek met Frans Fierens in "De ochtend" en bekijk daaronder de reportage uit "Het journaal."

Videospeler inladen...

Meest gelezen