Videospeler inladen...

Voor het eerst code rood voor hitte van kracht in ons land, maar wat betekent dat?

Vanaf vandaag geldt in het hele land code rood door de hitte. Dat heeft het KMI zopas bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat die weerscode in werking treedt. Bij code rood wordt iedereen gewaarschuwd om zich te beschermen tegen de hitte en niet enkel de risicogroepen zoals kinderen en ouderen. De alarmfase zoals vastgelegd in het ozon- en hitteplan wordt voor alle duidelijkheid niet afgeroepen.

Sinds 2005 heeft België een nationaal ozon- en hitteplan om de bevolking te waarschuwen om zich te beschermen tegen de hitte. Vrijdag werd de waarschuwingsfase al afgekondigd. De bevoegde instanties zijn gisterenmiddag samengekomen om te bekijken of ook de alarmfase moest worden afgekondigd. Dat is voor alle duidelijkheid niet gebeurd.

In samenspraak met de federale crisiscel heeft het KMI wél code rood afgekondigd. Het is deze week namelijk zeer warm en de komende dagen komen daar nog enkele graden bij. Vooral donderdag wordt extreem warm met temperaturen tot 40 graden Celsius. Bovendien is ook de ozonconcentratie erg hoog. Vanaf vandaag kan de hitte voor iedereen gevaarlijk zijn, niet alleen voor de klassieke risicogroepen zoals jonge kinderen en ouderen.

Wat betekent dat nu?

Volgens het KMI houdt code rood de volgende maatregelen in:

  • Veel drinken
  • Het zoutgehalte op peil houden
  • Veel rusten
  • In een gekoelde ruimte verblijven
  • Vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging
  • Rechtstreekse zonnestralen vermijden

Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op, klinkt het nog.

Code rood, maar geen alarmfase

Er is voor alle duidelijkheid geen alarmfase zoals vastgelegd in het ozon- en hitteplan afgekondigd. De "Risk Assessment Group" (RAG) is bijeengekomen om de huidige situatie te bespreken. Daarin zitten experts van verschillende overheidsdiensten en instanties. Daar is beslist dat de alarmfase niet wordt afgekondigd. Het KMI heeft na overleg met diezelfde groep wel beslist om code rood af te kondigen.

Het grote verschil tussen beide zit hem vooral in de maatregelen die genomen worden door de overheid. Volgens de RAG zijn de huidige maatregelen voldoende, omdat de hitte maar enkele dagen zal aanhouden. Mocht de alarmfase wel afgekondigd worden, dan kan bijvoorbeeld de Civiele Bescherming ingeschakeld worden om water uit te delen. Dat is momenteel (nog) niet aan de orde.

De alarmfase is overigens nog nooit afgekondigd.

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen