Ombudsman wil dat reizigers vergoed worden als hun bus niet komt opdagen

De Vlaamse Ombudsman wil compensaties van De Lijn voor afgeschafte busritten. De Lijn doet dat al als de laatste bus ’s avonds afgeschaft wordt. Maar ombudsman Bart Weekers wil ook compensaties voor afgeschafte ritten overdag, als mensen daardoor een belangrijke afspraak missen.

Vorig jaar schafte De Lijn meer dan 200.000 ritten af, dat gebeurde meestal door personeelstekort. “Er komen daarover steeds meer klachten,” zegt Weekers. “We kennen de problematiek, we kennen ook de oorzaken. We weten ook dat die niet makkelijk op te lossen zijn. Dat is nu net de reden waarom ik voorstel en aandring dat De Lijn dit najaar begrip zou tonen voor de onvrede van de reizigers door te zorgen voor een compensatie.” 

Taxi's en sorry-passen

Nu al worden taxi’s terugbetaald als de laatste bus afgeschaft wordt en mensen anders niet thuis geraken. Maar de ombudsman wil dat er ook compensatie komt voor ritten die overdag afgeschaft worden.

“Natuurlijk doen we dat met redelijkheid waarbij we altijd inschatten of het verhaal klopt,” zegt de ombudsman. “Het is niet de bedoeling dat we alle taxiritten in Antwerpen, Gent of Mechelen gaan betalen. Het is altijd zoeken naar een redelijk antwoord. We kijken naar individuele gevallen. Ik ben als ombudsman van plan om die individuele gevallen voor te leggen aan De Lijn dit najaar. Maar je kan ook werken met een algemene sorry-pas zoals de NMBS.” Hiermee kan je één dag onbeperkt sporen op het net van de NMBS.

“Of je kan bijvoorbeeld voor bepaalde lijnen de abonnementsduur verlengen. Er zijn verschillende creatieve manieren om te tonen dat je begrip hebt voor bepaalde klachten van je reizigers en dat je daar tegelijkertijd aan werkt.” 

Tekort aan chauffeurs

Het grote probleem is het tekort aan chauffeurs. Ten noorden van Brussel en in de streek rond Antwerpen en Mechelen is de situatie het ergst. “De Lijn heeft de grootste moeite om chauffeurs te vinden,” zegt Weekers. “Daar zijn al verschillende maatregelen voor genomen. Ik heb daar ook vertrouwen in dat dat aangepakt wordt. Maar zoals de situatie nu is, vind ik dat De Lijn daar in het najaar wel met een tegemoetkoming voor de gedupeerde reizigers mag op reageren.”

“Als ombudsman werk ik goed samen met de ombudsdienst van De Lijn. We hebben ook regelmatig overleg. En we zullen dit najaar in goed overleg een plan proberen uit te werken. Voor alle duidelijkheid: ik pleit niet voor wetten, decreten of besluiten van een minister die op grote schaal vergoedingsregelingen gaat invoeren.”

Meest gelezen