Dit verandert er op 1 augustus

Een nieuwe maand brengt traditioneel enkele nieuwe regels en maatregelen met zich mee. Zo is er voor het eerst een automatische schooltoeslag, kunnen ambtenaren flexibeler ouderschapsverlof opvragen en kan je een premie aanvragen als je thuisbatterijen hebt. Ten slotte mogen er in cafés nog maximaal 4 gokautomaten staan.

De schooltoeslag wordt voor het eerst automatisch uitbetaald

September is traditioneel een dure maand. Zeker voor ouders met schoolgaande kinderen. Daarom geeft de overheid gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben een duwtje in de rug via de schooltoeslag.

De schooltoeslag is de vervanger van de vroegere schooltoelage en is deel van het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Gezinnen met kinderen in het Vlaamse kleuter-, lager en secundair onderwijs en de graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs hebben recht op de toeslag.

De overheid zelf gaat onderzoeken wie recht heeft op de toeslag.

Nele Wouters van Kind en Gezin

Het grootste voordeel? "De schooltoeslag wordt automatisch toegekend" vertelt Nele Wouters van Kind en Gezin. "Ouders moeten dus zelf geen aanvraag doen. Dat komt omdat de overheid zelf gaat onderzoeken wie recht heeft op de toeslag."

Wanneer mag u het geld op de rekening verwachten? "Gezinnen die enkel kinderen hebben jonger dan 18 jaar krijgen de toeslag uitbetaald in de loop van september of oktober" vertelt Wouters.  "Gezinnen met (ook) kinderen ouder dan 18 krijgen de toeslag van eind oktober tot december. Hoeveel u krijgt, is afhankelijk van de samenstelling van uw gezin."

Opgelet, de studietoelage voor het hoger onderwijs moet nog altijd aangevraagd worden bij de afdeling studietoelagen van het ministerie van Onderwijs. Meer info over de schooltoeslag en het groeipakket vindt u hier.

Lees verder onder het verslag uit "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Een halve dag ouderschapsverlof per week? Vanaf nu ook mogelijk voor leerkrachten

Nog nieuw op 1 augustus is dat werknemers in de publieke sector een halve dag ouderschapsverlof per week of 1 dag om de 2 weken kunnen opnemen.

"Met deze maatregel willen we ouders meer flexibel laten omgaan met hun ouderschapsverlof" reageert ontslagnemend minister van Werk Wouter Beke (CD&V). "Leerkrachten kunnen er zo bijvoorbeeld voor zorgen dat ze woensdagvoormiddag thuis zijn."

Leerkrachten kunnen er zo voor zorgen dat ze woensdagvoormiddag thuis zijn.

Ontslagnemend minister van Werk Wouter Beke (CD&V)

Voor werknemers in de private sector was die regeling al mogelijk sinds 1 juni. Al lijkt de maatregel voorlopig nog geen groot succes: in de maand juni maakten amper 52 mensen van de regeling gebruik.

Sociale tarieven voor energie zullen dit jaar niet verhogen

Het sociaal tarief voor energie is een gunsttarief voor mensen met een leefloon, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen. Het biedt het laagste commerciële tarief dat er is op de leveranciersmarkten voor elektriciteit en aardgas. De federale energieregulator (CREG) berekent de prijzen voor sociale verbruikers tweemaal per jaar, traditioneel in februari en augustus.

Eind vorig jaar waren de prijzen voor energie sterk gestegen. Daardoor zou het sociaal tarief serieus duurder worden na de herberekening op 1 februari 2019. Maar OCMW's trokken aan de alarmbel omdat ze vreesden dat meer mensen hun factuur niet zouden kunnen betalen. Daarom werd er beslist om de sociale tarieven voor de periode van 1 februari tot 31 juli 2019 te bevriezen.

Vraag was of bij de nieuwe herberekening in augustus de prijzen zouden stijgen. Want ook nu is elektriciteit duurder geworden, gemiddeld zo'n 6 tot 11 procent. Maar opnieuw heeft de regering nu beslist om het tarief niet te laten stijgen. Sociale verbruikers zullen dus niet meer moeten betalen voor hun elektriciteit. Voor gas zullen de tarieven zelfs dalen met ongeveer 10 procent.

Premie voor thuisbatterij

Vanaf deze maand kunnen eigenaars van een thuisbatterij een premie aanvragen. Die batterijen zijn vooral interessant voor eigenaars van zonnepanelen. Die wekken overdag energie op maar die elektriciteit wordt weinig verbruikt. Met een batterij kan je de elektriciteit opslaan en op een ander moment gebruiken.

Vandaag is de prijs van een batterij nog erg hoog ten opzichte van het rendement. Maar met een premie wordt de aanschaf sneller haalbaar.

Ontslagnemend minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD)

Maar aan een thuisbatterij hangt een stevig prijskaartje. Ze kosten gemiddeld tussen de 4.000 en 10.000 euro. De Vlaamse overheid voorziet nu een premie tot maximaal 3.200 euro. Maar er zijn ook voorwaarden. Zo moet je onder meer beschikken over een digitale meter en moet de batterij milieuvriendelijk zijn. Ontslagnemend minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) is overtuigd van de premie: "Vandaag is de prijs van een batterij nog erg hoog ten opzichte van het rendement. Maar met een premie wordt de aanschaf van een batterij sneller haalbaar."

Nog maximaal vier gokautomaten in cafés

Een café mag vanaf 1 augustus nog maximaal vier gokautomaten in huis hebben. Het gaat meer precies om twee bingo's of one-balltoestellen en twee "automatische toestellen met verminderde inzet". Die laatste soort moet de slots en zogenaamde 3.3-toestellen van vroeger vervangen.

Nog een nieuwe voorwaarde is dat alleen meerderjarigen met de gokautomaten mogen spelen. Daarom moet iedere gokautomaat met een identiteitskaart gestart worden. Zo kan de leeftijd van de speler gecontroleerd worden.

De Kansspelcommissie laat weten dat er vanaf 1 augustus controles kunnen zijn. Ook de steden en gemeenten kunnen de cafés met gokautomaten controleren.

Meest gelezen