Professor onderhandelings­technieken: "N-VA en PS moeten beseffen dat een vergelijk de enige optie is"

Twee maanden na de verkiezingen van 26 mei is er nog steeds geen aanzet voor onderhandelingen over een nieuwe federale regering. "We beleven een heel lange pre-onderhandelingsfase. Dit duurt toch lang, zeker als je rekening houdt met het feit dat men van bij de start ongeveer wist dat de PS en de N-VA met elkaar zouden moeten praten. De twee partijen moeten beseffen dat het de enige optie is om te trachten tot een vergelijk te komen", zegt professor Dirk Van Poucke van de Universiteit Gent in "De wereld vandaag".

Professor Dirk Van Poucke, gespecialiseerd in onderhandelingstechnieken, begrijpt waarom de onderhandeling over een nieuwe federale regering niet op gang komt, maar hij waarschuwt de politieke partijen dat er geen tijd te verliezen is. "We zitten nog steeds in een pre-onderhandelingsfase en dat duurt nu toch wel heel lang", aldus Van Poucke.

Vanuit onderhandelingsstandpunt is de voornaamste reden voor het uitstel volgens Van Poucke dat zowel de N-VA als de PS door enkel maar met elkaar te praten al een grote toegeving moeten doen.

"De PS heeft altijd gezegd dat de partij niet met de N-VA aan tafel wil gaan. Aan tafel gaan met de N-VA betekent dat de PS al een grote toegeving moet doen. Daar staat in hun opinie niets tegenover. Hetzelfde geldt voor de N-VA. De N-VA zal de eis van het confederalisme moeten laten vallen. De N-VA heeft ook het gevoel dat daar niets tegenover staat. De twee partijen moeten een belangrijke toegeving doen in vergelijking met wat ze oorspronkelijk gezegd en beloofd hebben. Dat maakt het heel moeilijk", aldus Dirk Van Poucke.

Problemen met leiderschap bemoeilijkt de onderhandelingen

De problemen met het leiderschap binnen verschillende partijen bemoeilijkt de regeringsonderhandelingen ook. "Er zijn vier partijen met leiderschapsproblemen. Dat is zo voor de PS en de MR waar de partijvoorzitter van vandaag volgend jaar waarschijnlijk niet langer de partijleider zal zijn. Dat geldt ook voor Open VLD en CD&V. Dat maakt het moeilijker voor de voorzitters om de politieke moed te hebben om de onderhandelingen te starten."

"In politieke onderhandelingen moeten we meer kijken naar de diplomatie dan naar het bedrijfsleven. In de diplomatie zien we soms ook heel lange onderhandelingen over de kleur van de tafel of de ruimte waarin de onderhandelingen plaats moeten vinden. Men kan zich afvragen wat daar relevant aan is. Dat dient om de partijen de eerste kleine pasjes te laten zetten. Het probleem is dat dat veel verloren tijd oplevert. Er moet nog heel lang over de inhoud onderhandeld worden en het land heeft het nodig. Het is dringend."

"Men moet goed inzien wat men gaat doen als er geen akkoord komt. Is het een optie om opnieuw meer dan vijfhonderd dagen rond de tafel te zitten? Die optie is er eigenlijk niet. Het eerste wat partijen goed moeten begrijpen, is dat er geen andere mogelijkheid is dan te trachten tot een vergelijk te komen. Ze moeten dat ook goed communiceren aan hun achterban. Ze moeten ook een zekere mate van vertrouwen opbouwen. Dat geldt voor alle partijen rond de tafel. Dat geldt ook voor de Vlaamse en Waalse partijen onderling", besluit Dirk Van Poucke.

Beluister het gesprek met Dirk Van Poucke uit "De wereld vandaag" hier:

Meest gelezen