Hobbyboeren nemen stilaan maatregelen tegen de wolf

In Noord-Limburg nemen meer en meer hobbyboeren maatregelen om hun vee te beschermen tegen wolven. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos hebben 41 particulieren al subsidies voor omheiningen aangevraagd.

"Op dit moment zijn er 41 aanvragen binnen", vertelt Filip Hubin van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). "Een deel van die aanvragen zijn al verwerkt en ook uitbetaald. Andere aanvragen worden nog behandeld. In totaal spreken we nu over een bedrag van zo'n 65.000 euro." Professionele schapenhouders kunnen subsidies aanvragen bij het departement voor Landbouw en Visserij. Maar hoeveel aanvragen daar zijn ingediend, is niet duidelijk.

Nieuwe campagne

ANB roept de boeren nogmaals op om hun weides goed af te schermen met schrikdraden zodat de wolven het vee met rust laten. "De subsidies zijn er, dus nogmaals een warme oproep aan de veehouders om er gebruik van te maken." In september organiseert ANB een nieuwe preventiecampagne voor veehouders, over de preventiemaatregelen en de subsidieregelingen. Experts gaan ervan uit dat de jongen van Naya en August vanaf het najaar mee op jacht gaan. Begin mei maakte ANB bekend dat wolvin Naya drachtig was, maar de welpen zouden tot nu toe nog niet gezien zijn.

Meest gelezen