Leuven, Bierbeek en Lubbeek maken afspraken over het beperken van sluipverkeer

Met Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte als bemiddelaar hebben de gemeentebesturen van Leuven, Bierbeek en Lubbeek afspraken gemaakt over het beperken van sluipverkeer tussen de Tiense- en de Diestsesteenweg. De ANPR-camera die Bierbeek in de Koning Albertlaan in Korbeek-Lo wou plaatsen wordt afgevoerd.

Bierbeek wilde de camera plaatsen vanaf 1 september om tijdens de spitsuren het sluipverkeer in de Koning Albertlaan en Panoramalaan te beboeten met een GAS-boete. Lubbeek en Leuven gingen samen met een 100-tal inwoners tegen deze beslissing in beroep en kregen van Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA), onder meer bevoegd voor Binnenlands Bestuur, gelijk. Homans was van oordeel dat Bierbeek onvoldoende overleg had gepleegd met beide buurgemeenten.

Tijdens de vergadering dinsdag engageerden Lubbeek en Leuven zich om samen met Bierbeek naar oplossingen te zoeken voor het sluipverkeer tussen de Tiense- en Diestsesteenweg. In september wordt er een werkgroep in het leven geroepen die de voor- en nadelen van verschillende structurele maatregelen zoals eenrichtingsverkeer, lokaal verkeer, doseerlichten en dergelijke zal onderzoeken. Ook Boutersem en Holsbeek zullen uitgenodigd worden op dit overleg.

Omdat gevreesd wordt dat het sluipverkeer in deze omgeving de komende maanden sterk zal toenemen omwille van het afsluiten (wegens rioleringswerken) van de Ganzendries in Pellenberg werd ook beslist tot onmiddellijke maatregelen zoals een verbod op vrachtwagens zwaarder van 3,5 ton. Ook het nut van verkeerslichten op het kruispunt Heideberg-, Lange Lo- en Lostraat wordt onderzocht. Als de verkeersdruk in bepaalde straten te groot wordt komen er extra maatregelen.

Meest gelezen