Negen illegale roofvogels en uilen in beslag genomen

In de buurt van Gent zijn negen vogels in beslag genomen door inspecteurs van Volksgezondheid. De dieren zaten verspreid over verschillende adressen, maar bleken van één persoon, die er geen juiste vergunningen voor had. Het gaat onder meer over een Amerikaanse oehoe, een Siberische oehoe en een Afrikaanse uil.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, of kortweg FOD Volksgezondheid, voert al maanden onderzoek naar verschillende personen die roofvogels in hun bezit hebben. Sommige vogelsoorten kunnen namelijk alleen legaal gehouden worden in België als ze in gevangenschap geboren zijn en over de juiste documenten beschikken. Op het moment van controle-acties was er voor 50 vogels geen geldig certificaat of wettelijk bewijs van oorsprong. Al die dieren werden ter plekke in beslag genomen. 

Zes vogels verdwenen, negen in beslag genomen

Na een administratief onderzoek bleek dat alle vogels van eenzelfde eigenaar waren. De federale inspecteurs wilden vijftien vogels definitief in beslag nemen, maar zes van die vogels waren ondertussen verdwenen (vijf roofvogels en één Groenvleugel Ara). Er werden dus negen vogels in beslag genomen: vier rode wouwen (waaronder twee zeer jonge vogels), een Amerikaanse oehoe, een Siberische oehoe, twee bergcaracara's en een Afrikaanse uil. De meeste van die diersoorten maken geen deel uit van de Belgische fauna.

Papieren zonder vogels

De inspecteurs namen ook zestien certificaten in beslag van vogels die niet aanwezig waren. Normaal gezien moet je die papieren weer inleveren wanneer de vogel in kwestie ontsnapt of sterft, zodat je geen illegale vogels kan regulariseren met oude certificaten.

De inbeslaggenomen vogels werden overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, bekend om zijn expertise in het opvangen, revalideren en vrijlaten van grote roofvogels. En de zaak werd doorgestuurd naar het parket van Gent, dat zal beslissen of de eigenaar van de vogels al dan niet vervolgd wordt. Hij mag in ieder geval wel een boete verwachten.

roofvogels
kasto80

Meest gelezen