Europa breidt lijst van "verboden" uitheemse planten en dieren uit: onder meer zonnebaars en hemelboom niet meer welkom 

In 2016 werd voor het eerst een lijst opgesteld van uitheemse planten- en diersoorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in Europa. Die "zwarte lijst" werd nu aangevuld: in het totaal gaat het nu om 66 planten en dieren die niet mogen worden ingevoerd of gekweekt. 

Uitheemse soorten zijn planten en dieren die zich door menselijk toedoen niet meer bevinden in hun natuurlijke regio. Dat kan gebeuren doordat ze (al dan niet bedoeld) meereizen met personen of goederen of doordat ze ontsnappen uit gevangenschap. Bepaalde uitheemse soorten kunnen in Europa een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Die planten en dieren worden benoemd als "invasieve uitheemse soorten". 

Regelmatig wordt de lijst aangevuld en gepubliceerd in het blad van de Europese Unie. Na de recente toevoeging van 13 planten en 4 dieren staat de teller momenteel op 66 "verboden" soorten. Daarvoor gelden op Europees niveau een aantal belangrijke verplichtingen. Zo ligt er een verbod op import, handel, bezit en kweek van de soorten en mogen ze niet worden vrijgelaten in de natuur. Daarnaast moeten de populaties beheerd of zonodig uitgeroeid worden.  

Op de nieuwe lijst staat onder meer de Lepomis gibbosus, of de zonnebaars. Dat is een Noord-Amerikaanse roofvis die vanwege zijn felle kleuren werd geteeld in Europa als vijver- of aquariumvis. Doordat er exemplaren zijn ontsnapt of uitgezet, komt de zonnebaars nu ook massaal voor in Vlaamse wateren. Dat zorgt ervoor dat andere vissen en amfibieën in de minderheid geraken. Ook de gestreepte koraalmeerval, die giftig is voor de mens, werd aan de lijst toegevoegd.

De zonnebaars en de gestreepte koraalmeerval (vlnr.)

Twee andere diersoorten die vanaf nu als invasief worden beschouwd zijn de treurmaina en de Nieuw-Zeelandse platworm. De eerstgenoemde is een zangvogel die zich voedt met kleine zoogdieren en andere vogels. De Nieuw-Zeelandse platworm op zijn beurt jaagt op regenwormen, die een belangrijke rol vervullen in het ecosysteem. 

De treurmaina en de Nieuw-Zeelandse platworm (vlnr.)

Ook 13 plantsoorten vervolledigen vanaf nu de lijst. Onder meer de hemelboom, de wilgacacia, de talgboom, het roze rimpelgras, de Japanse klimvaren en de Chinese struikklaver gelden vanaf nu als invasieve uitheemse planten

Hemelboom, wilgacacia, talgboom, roze rimpelgras, Japanse klimvaren, Chinese struikklaver (vlnr.)

Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerster van het Agentschap voor Natuur en Bos, benadrukt dat het aantal invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen momenteel niet onrustwekkend is. Aan mensen die in het bezit zijn van planten of dieren van op de lijst wordt gevraagd om verdere uitbreiding van de soort te vermijden, maar ze hoeven ze niet te vernietigen. 

Bekijk hieronder de reportage uit "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen