Karl Vanlouwe (N-VA): "Vlaming in Ganshoren verdient meer respect"

Het bestuur van de Brusselse gemeente Ganshoren neemt een loopje met de taalwetgeving. Dat zegt Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Karl Vanlouwe (N-VA). De Vaste Commissie voor Taaltoezicht geeft Vanlouwe gelijk en tikt burgemeester Pierre Kompany (CDH) en het schepencollege op de vingers.

“Helaas geeft de gemeente Ganshoren niet het goede voorbeeld wat betreft de taalwetgeving", zegt Vanlouwe. "De zittingen van de gemeenteraad worden niet in twee talen gevoerd. Belangrijke documenten zoals agenda’s en verslagen, worden niet in het Frans én het Nederlands opgemaakt. En als ik tijdens de gemeenteraad een vraag stel in het Nederlands, krijg ik bijna altijd een antwoord in het Frans. Dat getuigt van weinig respect voor de Vlamingen in de gemeente."

Klacht

Vanlouwe diende een klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Zijn klacht is gegrond en ontvankelijk verklaard en de Commissie heeft burgemeester Pierre Kompany intussen al een brief gestuurd om hem te wijzen op de overtredingen en om hem aan te manen om de taalwetgeving na te leven.

Actiris

"Begrijp me niet verkeerd", zegt Vanlouwe. "Pierre Kompany is een zeer sympathieke man, die erg open is naar de bevolking en de leden van de gemeenteraad. Maar behalve juridisch is deze zaak ook erg symbolisch,” stelt Vanlouwe.

“In Kompany zijn verweer naar de Commissie, beweert hij dat de verslagen van het College nooit tweetalig zijn omdat de voertaal het Frans is. Welk signaal geeft een burgemeester hiermee aan zijn Nederlandstalige inwoners?"

"Misschien moet de burgemeester eens op gesprek bij Actiris (de Brusselse evenknie van de VDAB). Die instelling lanceerde vorig jaar nog een promotiecampagne om Franstalige jongeren aan te moedigen om Nederlands te leren. De hoofdrol in die campagne was voor... topvoetballer Vincent Kompany, zoon van de burgemeester."

Meest gelezen