Kurt Desplenter

Acties gevangenis Brugge breiden uit: gevangenen mogen niet meer douchen, "Situatie voor gevangenen is onaanvaardbaar"

Vorige week werden drie cipiers aangevallen door een gevangene op de afdeling Hoge Veiligheid van de gevangenis in Brugge. Sindsdien voeren de bonden acties. In alle afdelingen geldt nu namelijk een 'verminderde dienstverlening'. De gevangenen krijgen enkel nog een maaltijd op cel. Bezoek krijgen, wandelen of douchen, is niet meer mogelijk. De bonden willen meer maatregelen zodat dergelijke incidenten in de toekomst niet meer kunnen gebeuren. Tegelijk zegt de Centrale Toezichtsraad dat de situatie op de hoogbeveiligde afdeling in de gevangenis "onaanvaardbaar" is voor de gedetineerden.

Het was vorige week woensdagmiddag toen een gevangene in de hoogbeveiligde afdeling van de gevangenis van Brugge enkele cipiers heeft aangevallen. Ze werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen werd geopereerd. 

Sinds dat incident voeren de bonden acties. "De stap om over te gaan tot agressie op het personeel wordt steeds kleiner", zo klonk het bij Chris Crevits van het ACOD. "We moeten kijken om meer maatregelen te treffen zodat dergelijke zaken in de toekomst vermeden worden", zei Crevits.

De gevangene in kwestie werd intussen overgeplaatst. Sinds vanmorgen zijn de acties echter nog uitgebreid. Waar dat eerst enkel het geval was in de hoogbeveiligde afdeling, geldt nu in àlle afdelingen de zogenoemde 'verminderde dienstverlening'. Dat betekent in de praktijk dat de gevangenen enkel nog een maaltijd op cel krijgen. Ze kunnen niet douchen, wandelen of bezoek krijgen. 

Waarom breiden de acties nu uit?

Waarom zijn de acties plots uitgebreid? Daar is wat onduidelijkheid over. Wellicht zijn de bonden ontevreden over de beslissing om nog een gevangene vanuit de afdeling Hoge Veiligheid over te plaatsen. Dat was an sich één van de vragen van de bonden, maar de man werd tijdelijk naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis gebracht, voor medische verzorging. Later zou hij dan naar een Forensisch Psychiatrisch Centrum kunnen. De bonden zouden de beslissing om de man naar die afdeling te sturen evenwel niet veilig vinden.

In elk geval lijken de bonden en de directie het fel oneens te zijn over maatregelen die er nu zouden moeten komen in de gevangenis. Op dit moment is er overleg aan de gang. De directie besliste intussen wel al om naast de 2 gevangenen die al zijn overgeplaatst, nog 3 gevangenen uit de afdeling Hoge Veiligheid te halen. Dan zouden er nog maar 4 gevangenen met een dergelijk zwaar profiel in de afdeling zitten, voor 31 cipiers. Het is nog onduidelijk hoe lang de acties van de bonden nog zullen duren.

Centrale Toezichtsraad: "Situatie is onaanvaardbaar"

Gisteren heeft de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen een controlebezoek gebracht aan de hoogbeveiligde afdeling van de gevangenis. En hun aanbevelingen zijn scherp: "De situatie is totaal onaanvaardbaar. De detentievoorwaarden die door het personeel opgelegd zijn, schenden de grondrechten van de aanwezige gedetineerden."

De Raad geeft ook concrete voorbeelden: de acht gedetineerden die op de hoogbeveiligde afdeling zitten, hebben hun cel al zes dagen niet mogen verlaten. Dus: geen wandeling, geen mogelijkheid om te douchen, geen bezoek.

Water en voedsel krijgen de gevangenen via kleine luikjes die geplaatst zijn aan de onderkant van elke binnendeur. "Bij elke voedselbedeling moeten de gedetineerden aan de overkant van hun cel knielen met het gezicht naar de muur en de handen duidelijk zichtbaar. Indien ze zich hieraan niet houden, krijgen ze hun maaltijd niet en wordt dit geacteerd als "voedselweigering"." Volgens de Raad zijn enkele gevangenen door dit regime in hongerstaking gegaan.

De Toezichtsraad wil dan ook dat het basisregime onmiddellijk terug toegepast wordt. 

Bekijk hier de reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen