Filosoof Johan Braeckman “Verstandig van Meghan en Harry om maar twee kinderen op aarde te zetten”

Het Britse prinsenkoppel Meghan en Harry hebben hun sociaal bewustzijn al meerdere keren getoond. In het Britse blad Vogue hebben ze nu te kennen gegeven maar maximaal twee kinderen op aarde te willen zetten om het klimaat te redden. "Een zeer verstandig plan”, vindt de Gentse filosoof Johan Braeckman. 

Meghan Markle is gelegenheidshoofdredactrice van het septembernummer van het Britse blad Vogue.  Ook haar man Prins Harry werkt mee aan het nummer, en een en ander is al uitgelekt. Harry interviewt de wereldberoemde biologe Jane Goodall. Tijdens dat interview laat hij zich ontvallen dat het prinsenkoppel nog hooguit denkt aan één kind, na de geboorte in mei van Archie.  

Meteen verbindt Harry het voornemen aan zijn bekommernis om de toekomst van de aarde. Harry stelt zelfs letterlijk dat hij “voor de volgende generatie iets beter wil achterlaten dan nu”. In de Britse pers werd de geboorteplanning van Meghan en Harry vandaag al het “maximum 2-kids plan” genoemd.

Moraalfilosoof Johan Braeckman looft de intenties van het prinsenkoppel in “De wereld vandaag” op Radio 1: “ Dit is een zeer verstandig plan. Twee kinderen is prima. Op deze manier hou je de wereldbevolking stabiel. Ze zal zelfs een beetje afnemen, omdat er toch nog altijd een vorm van kindersterfte is. Mikken op twee kinderen per gezin, per koppel dus is een goede zaak, waarbij je nog steeds van een gemiddelde mag spreken.”

Vooral in Afrika

Professor Braeckman meent dat de tijd dringt. “De bevolkingstoename zal doorgaan, zeker tot 9 à 10 miljard mensen, zeker nog enkele decennia. De curve van de bevolkingstoename heeft iets griezeligs. Mijn grootouders zijn geboren in een wereld van 3,5 miljard mensen, nu zijn we met 7,7 miljard mensen. Er zijn meer dan 300 000 geboortes per dag. Dit overvalt de mensheid. Ze krijgt er geen vat op en ze weet dat dit nog voor veel miserie gaat zorgen. Vooral in Afrika zal de bevolking nog enorm toenemen terwijl nu al geweten is dat de voedselvoorraad niet gelijk zal stijgen.”

“We zijn met te veel mensen, tenminste als we rekening houden met de manier waarop we leven. De manier waarop we omgaan met grondstoffen, energie, mobiliteit of voeding. Misschien is het groeiende bevolkingscijfer niet zo erg als de mens een lagere ecologische voetafdruk gaat hebben. Maar als we blijven doorgroeien, moet het in principe ooit slecht aflopen.”

Het “2-kids plan” van Meghan en Harry heeft al een voorgaande: de beruchte en intussen weer afgevoerde eenkindpolitiek in China. Johan Braeckman: “De harde maatregelen tot geboortebeperking in China zijn mogelijk verantwoordelijk voor de betere levensstijl. Natuurlijk zijn dit soort gedwongen maatregelen niet de ideale situatie. Het land China zit nu in een fase waarin de levenskwaliteit toeneemt. Maar je ziet ook dat de bevolking de Westerse levensstijl overneemt, dat er bijvoorbeeld veel meer vlees wordt gegeten. Kunnen wij westerlingen nu arrogant zijn en hen zeggen: jullie mogen niet met de auto rijden of geen vlees eten? Dat lijkt me onmogelijk. Wie zijn wij om dat te zeggen? Er rest ons bijgevolg maar één oplossing. We moeten onze eigen voetafdruk radicaal naar beneden krijgen en tegelijk het goede voorbeeld geven aan andere landen.”

Een tweekinderenbeleid?

In een groots tweekinderenbeleid gelooft Braekman niet. “Helaas is het allemaal niet zo simpel. Als je aan de mensen gaat zeggen dat deze vorm van geboortebeperking op lange termijn beter is voor het klimaat en het milieu, gaat dat zeker niet werken. De beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen is natuurlijk cruciaal. Maar het zal toch vooral moeten komen van nevenfactoren: in de eerste plaats van educatie, van de scholingsgraad, in het bijzonder die van vrouwen. Je ziet in alle samenlevingen: hoe langer meisjes naar school gaan, hoe minder kinderen ze hebben. Ook de algemene levensomstandigheden zijn belangrijk.”

Toch denkt Braeckman dat hoop gerechtvaardigd is. Hij ziet een kantelpunt. “Het blijkt dat de toename van de bevolking in verschillende samenlevingen op een bepaald moment weer afneemt. Tegelijk lijkt er overal een moment te zijn dat het besef komt dat er anders moet omgegaan worden met grondstoffen, dat het respect voor de omgeving weer groeit.”

Meest gelezen