Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Hoge Gezondheidsraad roept op tot preventieve aanpak van verdachte chemische stoffen

In een nieuw rapport pleit de Hoge Gezondheidsraad ervoor om onze blootstelling aan verdachte chemische stoffen zoveel mogelijk te beperken. Momenteel wordt die pas beperkt wanneer er bewezen is dat de stoffen schadelijk zijn.

“Er is een enorme hoeveelheid informatie die erop wijst dat stoffen die DNA beschadigen of hormoonverstorend zijn, een belangrijke impact hebben op een aantal beschavingsziektes”, legt toxicoloog Nicolas Van Larebeke uit, een van de auteurs van het rapport. Met beschavingsziektes worden een aantal ziektes bedoeld die zich de afgelopen honderd jaar sterk hebben uitgebreid, zoals kanker, diabetes, obesitas en vruchtbaarheidsproblemen.

De Europese Unie heeft ruim 145.000 chemicaliën geregistreerd, maar momenteel is slechts 1% van alle stoffen onderzocht op risico’s op lange termijn. De Hoge Gezondheidsraad roept daarom op om de blootstelling aan stoffen te beperken van zodra er vanuit laboratoriumonderzoek vermoedens van gezondheidsschade zijn. Omdat de blootstelling op jonge leeftijd het meeste impact heeft, moeten vooral kinderen en zwangere vrouwen beschermd worden.

Meest gelezen