Remostort in Houthalen-Helchteren mag uitbreiden

Het Remostort in Houthalen-Helchteren mag van de provincie uitbreiden. De provincie heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding opnieuw bevestigd. Daardoor mag er 15 hectare bos gekapt worden om daar afval op te slaan.

Volgens de provincie is dit een belangrijke stap voor het "Closing the Circle"-project. Closing the Circle wil zeggen dat het opgeslagen afval terug gebruikt wordt om groene energie te maken. Er zullen meer dan 15 miljoen ton afvalstoffen opgeslagen worden. Bijna de helft daarvan zal gerecupereerd worden als materiaal. De overige afvalstoffen zullen verbrand worden in drie hypermoderne plasmaovens, waarbij ze dus omgezet worden tot groene energie. Daarna wordt de natuur opnieuw aangeplant. "Het blijft heel belangrijk dat ze op termijn de afvalstoffen kunnen recupereren om om te zetten in duurzame energie en herbruikbare grondstoffen", vertelt gedeputeerde Inge Moors.

In beroep?

De provincie gaf enkele jaren geleden al een vergunning, maar die werd vernietigd omdat het bos Europees beschermd is. De Limburgse Milieukoepel denkt eraan om opnieuw in beroep te gaan. "We hebben er vrij goede hoop in dat we alweer succes zullen hebben als we voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan", zegt Gust Feyen van de Limburgse Milieukoepel. "De Raad van State heeft al twee keer het ruimtelijke uitvoeringsplan vernietigd. Vorige keer heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook de vergunning vernietigd."

Actiecomité

Ook het actiecomité van buurtbewoners bekijkt of ze nu opnieuw in beroep gaan tegen de vergunning van de provincie. "Het is toch wel een ontgoocheling en ook een beetje onbegrijpelijk", vertelt Marcel Lijnen van het actiecomité. "Zeker omdat de buurtbewoners recentelijk veel problemen met het stort hebben. De laatste maanden is er bijna continu een zeer erge geurhinder. Dat is ook regelmatig meegedeeld aan de provincie, maar blijkbaar hebben zij geen rekening gehouden met de bezorgdheid van de buurt."

 

Meest gelezen