Burgemeester As aan komende Vlaamse regering: "Wij willen geen fusie"

Burgemeester Tom Seurs (Voluit-As) van de gemeente As doet een oproep aan de komende Vlaamse regering om gemeenten niet te dwingen tot een fusie. Volgens hem wordt er tijdens de formatie aan gedacht om sancties op te leggen aan gemeenten die een fusie weigeren.

De vorige Vlaamse regering probeerde gemeenten te overtuigen om voor een fusie te kiezen. Dat deden ze met een financieel voordeel: per inwoner zou de regering de fusiegemeente 500 euro schuld kwijtschelden. Toch leverde dit maar enkele fusies op. Uiteindelijk besloten 15 gemeenten om samen te gaan tot 7 nieuwe fusiegemeenten: Kruisem, Aalter, Deinze, Lievegem, Puurs-Sint-Amands, Pelt en Oudsbergen.

De nieuwe Vlaamse regering zou daarom meer moeite willen steken in de fusiegemeenten. Uit de formateursnota van N-VA-voorzitter Bart De Wever zou immers blijken dat de komende Vlaamse regering nadenkt over een sanctionerend systeem voor gemeenten die weigeren te fusioneren.

En dat is nu net waar burgemeester van As Tom Seurs voor waarschuwt. “Ik ben op de hoogte dat bij de vorige Vlaamse regering al sprake was van gedwongen fusies. Nu verneem ik weer dat het in de politieke afspraken staat. En dan is mijn vraag: hoe gaan ze dat doen? Als ze ons gaan verplichten of het ons heel moeilijk maken, dan ben ik toch ongerust.”

Oneerlijke behandeling

Burgemeester Seurs vreest dat het verder gaat dan sancties alleen en dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners zoals As oneerlijk behandeld zullen worden.

“We merkten in de voorbije beleidsperiode dat de federale en Vlaamse regeringen facturen doorschuiven naar de lokale besturen, waardoor de kleinere gemeenten het steeds moeilijker krijgen. Als nu blijkt dat de nieuwe Vlaamse regering deze oneerlijke verdeling nog verder gaat uitbreiden, is dit enkel om binnenkort te kunnen argumenteren dat deze gemeenten financieel niet meer leefbaar zijn.”

Niet betalen voor de schulden van een ander

Een fusie leidt er volgens burgemeester Seurs toe dat de gemeente de voeling met haar inwoners steeds meer verliest en dat kleinere gemeenten steeds minder te zeggen zullen hebben. Hij wijst er bovendien op dat fusies voor grotere gemeenten wel interessant zijn.

“Voor hen is het interessant om nog groter te worden omdat je daar naar verhouding meer financiële middelen voor krijgt. Maar onze gemeente is schuldenvrij en dan zou het jammer zijn als we in een andere gemeente opgenomen worden en mijn inwoners voor die schulden moeten betalen.”

Juridische stappen

Zolang de nieuwe Vlaamse regering nog niet gevormd is, blijft het afwachten of en op welke manier gemeenten gesanctioneerd kunnen worden als ze een fusie weigeren.

“Daarom deze noodoproep om te laten merken dat niet iedereen daarmee akkoord zal gaan. Ik ben zelfs bereid om juridisch te bekijken wat onze mogelijkheden zijn. Ik spreek niet zozeer voor mijzelf als politieker, maar voor mijn inwoners.”

Meest gelezen