Klacht tegen kapotspuiten van knotwilgen in Brakel

Natuurpunt dient bij de Natuurinspectie een klacht in tegen onbekenden. Tussen velden en akkers zijn vijf knotwilgen en enkele struiken kapotgegaan door herbiciden. Volgens Natuurpunt kan het niet om vandalisme gaan, maar misschien wel om een doelbewuste daad.

Het gaat om een plek vlak bij natuurgebied Burreken. Een vijftal oude knotwilgen en enkele struiken zijn volgens Natuurpunt kapot gegaan door herbiciden. De bomen staan langs een trage weg waar wandelaars passeren.

"Maar een wandelaar zou die bomen niet vernietigen", zegt Filip Hebbrecht van Natuurpunt. "Het landschapselement ligt in intensief gebruikt landbouwgebied. Het kan bijna niet anders dan dat eigenaars of pachters van die landbouwgronden de knotwilgen per ongeluk of doelbewust met herbiciden hebben bespoten."

"Knotwilgen hebben belang"

Volgens Natuurpunt zijn knotwilgen een belangrijke huisvesting voor planten en kleine dieren, zoals de steenuil die muizen vangt op de velden. Bij hevige regen houden ze de vruchtbare grond vast, en bij volle zon bieden ze schaduw aan dieren.

Natuurpunt wil met de klacht tegen onbekenden een signaal geven aan iedereen en alle instanties. Jos Gyssels van Natuurpunt: “We hopen ook dat de gemeente Brakel hier zeer kordaat zal op reageren. In haar beleidsplan heeft ze gekozen om versterkt in te zetten op het planten en onderhouden van bomen samen met particulieren. Deze moedwillige vernieling vraagt dan ook om een strenge veroordeling door de gemeente."

"Het is ook geen alleenstaand geval. Zo stelden vrijwilligers van Natuurpunt vast dat ook verschillende bermen werden kapot gesproeid. We zullen in de Milieuraad van de gemeente Brakel de komende maanden initiatieven nemen om mensen te sensibiliseren over het belang van waardevolle bermen zodat ze twee keer nadenken vooraleer ze nog eens de spuit bovenhalen."

Meest gelezen