“Bouwshift” van N-VA roept vele vraagtekens op

De startnota van Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) schept maar weinig duidelijkheid over de voorgestelde "bouwshift". Dat valt te horen bij verschillende organisaties die het ruimtelijke beleid volgen. "Het is afwachten. Alles zal afhangen van de manier waarop de decreten ingevuld worden door de Vlaamse regering", zo klinkt het.

De vorige Vlaamse regering had beslist om tegen 2040 een "betonstop" in te voeren, om iets te doen aan het verlies aan open ruimte. Maar in de startnota voor de Vlaamse formatiegesprekken wordt nu gesteld dat er werk wordt gemaakt "van een bouwshift in plaats van een betonstop". 

De nota vermeldt wel dat de open ruimte maximaal gevrijwaard moet worden en dat er gekozen wordt voor "kernversterking en kwalitatieve verdichtingen". "De Vlaamse Regering werkt de nodige decreten en beleidskaders uit, zodat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) juridisch van kracht wordt, klinkt het nog. Dat beleidsplan zet de lijnen van de betonstop uit.

Vaag

"Zoals wel vaker het geval is, blijft de tekst erg vaag rond ruimtelijke ordening", zo reageert An Rekkers, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). "De betonstop was hoe dan ook een begrip dat de lading niet dekte. Want het is niet zo dat er niet meer kan worden gebouwd, maar de woonuitbreidingsgebieden moeten wel op andere, beter ontsloten locaties komen", zegt Rekkers. "Het woord bouwshift geeft dus wel beter weer waar het om gaat."

Welke beleidsmatige veranderingen schuil gaan achter de nota, is voor Rekkers nog niet duidelijk. "Het BRV laat nog veel ruimte. Afhankelijk van hoe de decreten eruitzien, kan dat nog alle richtingen uit. Voor ons is het wel cruciaal dat de uitzonderingen geschrapt worden en dat de volgende Vlaamse regering het juridisch kader ook echt wel in de richting van het BRV uittekent."

Breder draagvlak

Ook bij de Vlaamse confederatie Bouw klinkt het dat veel zal afhangen van de manier waarop de komende Vlaamse regering de decreten en beleidskaders zal uitwerken. "Wat ons wel positief stemt is dat men de intentie kenbaar maakt om een breder draagvlak te zoeken, met de oprichting van een Staten-Generaal waarin ook de private sector wordt betrokken", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Eerder had Bond Beter Leefmilieu (BBL) zich vragen gesteld bij de passage rond de "bouwshift". "Ik heb de indruk dat daar vooral veel wordt 'gespind'. Er wordt wel een andere naam bovengehaald, maar intussen verwijst men wel naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat net de principes van de betonstop omvat", verklaarde Erik Grietens.

Meest gelezen