Herlees liveblog - Jambon formateur Zweedse coalitie, De Wever: "De meest samenhangende meerderheid"

Vlaanderen krijgt zo goed als zeker opnieuw een Zweedse coalitie. Zowel Open VLD als CD&V gaat in op de vraag van de N-VA om de formatie op te starten. Jan Jambon (N-VA) en niet Bart De Wever wordt formateur. Vlaams Belang en de SP.A vallen uit de boot.

Nieuwe berichten kunnen niet opgehaald worden, probeer het later opnieuw.

Liveblog

Technologiefederatie Agoria: "Startnota in lijn met onze visie"

De startnota van informateur Bart De Wever ligt sterk in lijn met de visie van Agoria Vlaanderen. De technologiefederatie deelt immers de ambitie om Vlaanderen in de top drie te krijgen van de regio's in Europa, zo klinkt het in een reactie van Agoria. Die ambitie bereiken kan via technologie en innovatie, aldus Agoria. En dat onder meer met veel aandacht voor omscholingsbeleid en activering zowel voor wie werkt als voor wie op zoek is naar werk. "We kunnen het niveau halen van Zweden, Finland en Denemarken, beter nog dan Beieren of Zuid- of West-Nederland", klinkt het bij de federatie van technologische bedrijven.

ABVV: "Meer van hetzelfde, foute recept"

De startnota van informateur Bart De Wever focust niet op de problemen van de mensen, maar op die van het geld. Dat vindt het ABVV. Volgens de socialistische vakbond zal een voortzetting van de Zweedse coalitie "meer van hetzelfde, foute recept" opleveren. Met de startnota is de toon van de nieuwe Vlaamse regering gezet, luidt het oordeel van de vakbond. "In Vlaanderen zal het geld regeren. En dit ten koste van al wie het niet breed heeft."

Daarbij wordt het sociale ondergeschikt gemaakt aan de economische doelstellingen. "Werkbaar werk, een eerlijke fiscaliteit, een goed loon, een rechtvaardige verdeling van de klimaatfactuur, de onbeantwoorde noden in de zorg, discriminatie,... er wordt niet of nauwelijks met een woord over gerept", vindt de vakbond.

Netwerk tegen Armoede ongerust: "Grote kansen gemist om armoede terug te dringen"

Netwerk tegen Armoede zegt "zeer verontrust" te zijn over de nota van Vlaams informateur Bart De Wever. "Armoedebestrijding is zo goed als afwezig en verder worden er, onder meer in onderwijs en woonbeleid, grote kansen gemist om armoede effectief terug te dringen", zegt de organisatie. Het Netwerk tegen Armoede hoopt op een stevige bijsturing. De organisatie pleit onder meer voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs en voor het investeren van de vrijgekomen middelen uit de afschaffing van de woonbonus in de sociale en private huurmarkt.

Politicoloog Dave Sinardet merkt al een duidelijk verschil met de regering-Bourgeois:

Unizo en Voka zien startnota als een positieve aanzet voor het regeerakkoord

Zelfstandigenorganisatie Unizo ziet een aantal positieve zaken in de "beknopte startnota" van De Wever. Zoals de creatie van 120.000 banen en de versterking van de samenwerking tussen de VDAB en de bedrijven. Unizo ziet ook positieve elementen op het vlak van mobiliteit, het wegnemen van onnodige administratieve lasten bij ondernemers en de nadruk op innovatie. "Het wordt nu heel belangrijk om goed op te volgen hoe een aantal uitgangspunten wordt geconcretiseerd, en vooral welke budgetten voor welke initiatieven worden vrijgemaakt", besluit Unizo.

Werkgeversorganisatie Voka is nog positiever: "De startnota getuigt van economische en maatschappelijke ambitie en vormt alvast een solide aanzet. De lat ligt waar we ze voor onze bedrijven gevraagd hebben: hoog boven de middelmaat en met focus op investeringen en innovatie." Nu moeten de concrete maatregelen volgen, benadrukt de organisatie.

Voka mist wel nog enkele elementen, zoals de tewerkstellingsgraad op 80 procent brengen of een slimme kilometerheffing. Op vlak van onderwijs wil Voka meer lezen over duaal leren en levenslang leren.

Groen: "Vlaming wordt niet beter van dit beleid"

Ook Groen is weinig enthousiast over de startnota van Bart De Wever. "Hij tekent niet voor een beleid waar de Vlaming echt beter van wordt. Er staan geen sociale garanties of groene ambitie in en het herleidt de Vlaamse identiteit tot iets wat niet bestaat", stelt de partij. De startnota gaat zwaar onder de klimaatlat, vindt Groen, terwijl de urgentie steeds duidelijker wordt. Ook de voorstellen over armoede en sociaal beleid blijven volgens Groen opvallend vaag. "En iedere financiële inschatting ontbreekt." De partij hekelt ook dat de N-VA de recente hervormingen in het onderwijs "op losse schroeven zet".

Waar de tekst dan weer wel concreet over is, is integratie en inburgering, valt de groenen op. "De harde stempel van de gesprekken met Vlaams Belang is meteen duidelijk. Bart De Wever kiest hier voor een gesloten Vlaamse identiteit in plaats van het open Vlaanderen dat we doorheen de geschiedenis zijn geweest. Tom Van Grieken heeft de pen mee vastgehouden."

Topman katholiek onderwijs: "Aantal zaken ontbreken in startnota"

Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, hoopt aan de onderhandelingstafel te kunnen praten over de onderwijsplannen in de startnota van Bart De Wever voor de vorming van een Vlaamse regering. Hij merkt op dat een aantal kwesties niet aan bod komen in de nota. "Wat gaan we doen aan het grote lerarentekort? En we vinden dat de rol van de directeur versterkt moet worden en, vooral in het basisonderwijs, bijkomend ondersteund moet worden. Daarnaast moet de koopkracht van de scholen weer omhoog. Sinds 2008 is die koopkracht met 14 procent gedaald. Kwalitatief onderwijs vergt voldoende middelen. Tot slot lees ik geen woord over het hoger onderwijs."

Meest gelezen