Minderhedenforum: "Maatregelen in startnota zullen de integratie net bemoeilijken"

Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, heeft scherpe kritiek op de startnota van Bart De Wever. Die nota is de basis voor de gesprekken tussen N-VA, Open VLD en CD&V voor een nieuwe Vlaamse regering. Er staan onder meer nieuwe voorwaarden in voor nieuwkomers. Maar die zullen net een averechts effect hebben op hun integratie volgens het Minderhedenforum. 

Het Minderhedenforum viseert vooral de maatregelen die het voor nieuwkomers moeilijker zullen maken om te kunnen genieten van sociale voordelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de financiële bijdrage die betaald zal moeten worden voor inburgeringstrajecten of het kunnen aantonen van een voldoende sterke band met de gemeente of streek voor het verkrijgen van een sociale woning.

"Als de nieuwe Vlaamse regering die maatregelen uit de startnota zo overneemt, zullen dat bijkomende drempels worden die de participatie voor velen zullen bemoeilijken", zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. "Het zijn maatregelen die net de meest kwetsbare mensen raken en die een averechts effect zullen hebben op hun integratie."

Het Minderhedenforum vindt ook dat er hard gefocust wordt op de "Vlaamse identiteit". "De nota vertrekt vanuit een sterke assimilatiedrang van mensen van buitenlandse herkomst naar de Vlaamse identiteit, hoewel deze voor de meeste Vlamingen meervoudig is en verschilt van persoon tot persoon", klinkt het.

Mensen van buitenlandse herkomst zouden volgens de organisatie ook afgeschilderd worden als mensen die "de rechtsstaat niet respecteren en hun burgerlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden niet zouden opnemen".

Het Minderhedenforum meent bovendien dat een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen in het onderwijs en publieke functies discriminerend is. "Een inclusieve samenleving voor iedereen sluit niet uit, maar omarmt haar burgers, los van herkomst en levensbeschouwing", besluit Mawungu. 

Meest gelezen