Raymonda Verdyck (GO!) wil graag de herwaardering van leraarsberoep in het Vlaamse regeerakkoord

Raymonda Verdyck, de topvrouw van het gemeenschapsonderwijs, wil graag aandacht voor een herwaardering van het beroep van leraar in het uiteindelijke Vlaamse regeerakkoord. "Er dreigt een groot lerarentekort, en de kwaliteit van het onderwijs hangt samen met de kwaliteit van de mensen voor de klas."

De startnota van Vlaams informateur Bart De Wever staat op het eerste zicht haaks op een aantal zaken waarvoor het gemeenschaponderwijs al enkele jaren staat.

Zo trok dat aan de kar voor de afschaffing van het aso, bso en tso - en wil De Wever dat weer invoeren, en dus de facto de aan de gang zijnde onderwijshervorming aanpassen. De Vlaamse informateur pleit voor meer excellentie, het gemeenschapsonderwijs bepleit meer gelijke kansen.

Maar Raymonda Verdyck blijft in De Ochtend voorzichtig in haar beoordeling. "Heel veel zaken zijn nog onduidelijk, want dit is nog geen regeerakkoord." Zij hoopt in elk geval dat de koepels om hun mening gevraagd worden voor een toekomstig akkoord in zijn plooi valt.

Wat daar dan in moet, en niét in De Wevers startnota opduikt, zijn maatregelen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. "We pleiten er heel voor om werk te maken van het loopbaandebat. Om het beroep aantrekkelijker te maken voor jongeren. We dreigen een groot tekort te krijgen, en de kwaliteit van het onderwijs hangt samen met de kwaliteit van de mensen voor de klas. Ook wordt het almaar moeilijker om mensen te vinden die een directie-ambt willen opnemen."

Verdyck is tegelijkertijd niet te vinden voor de afschaffing van de dubbele contingentering in het onderwijs, wat De Wever bepleit. Dat betekent dat er naar een mix van kansarme en kansrijke kinderen wordt gestreefd. "Dat betreuren we. We zijn een groot voorstander van het bevorderen van de sociale mix, zodat leerlingen leren leven met verscheidenheid."

Ook katholiek onderwijs wil debat over loopbaan

Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, hoopt ook aan de onderhandelingstafel te kunnen praten over de onderwijsplannen in de startnota van Bart De Wever voor de vorming van een Vlaamse regering. Hij merkt op dat een aantal kwesties niet aan bod komen in de nota.

"Wat gaan we doen aan het grote lerarentekort? En we vinden dat de rol van de directeur versterkt moet worden en, vooral in het basisonderwijs, bijkomend ondersteund moet worden."

Meest gelezen