Reporters.be/Photononstop

Verhuissector ergert zich aan stadsvernieuwing: "We kunnen amper nog met een lift of vrachtwagen tot aan een gebouw"

Verhuisfirma's ondervinden steeds meer problemen bij het uitvoeren van hun job. Circulatieplannen, vaste toegangsuren en de heraanleg van straten en pleinen bemoeilijken hun werk. In een open brief vraagt de Belgische Kamer der Verhuizers aan steden en gemeenten om meer rekening met hen te houden.

De Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) krijgt op regionale vergaderingen steeds meer klachten van verhuisfirma's binnen, zegt directeur Koen Van Gooidsenhoven. Met de open brief geeft de BKV gehoor aan de vraag van haar leden om een gezamenlijke actie te ondernemen tegen verschillende punten van ergernis waarmee ze in de dagelijkse praktijk te maken krijgen en die nadelige gevolgen hebben voor alle betrokken partijen, in het bijzonder de klant en de verhuisfirma.

De BKV vraagt om in de toekomst rekening te houden met de talrijke problemen die haar leden dagelijks ondervinden bij de uitvoering van verhuisopdrachten in steden en gemeenten.

Het gaat onder meer om de invoering van circulatieplannen, het opleggen van toegangsuren en de lage-emissiezones. Ook de aanleg van straten en pleinen of de plaatsing van openbare voorzieningen zoals banken, bushokjes of paaltjes en beplantingen veroorzaakt ergernis. "Daardoor is het niet meer mogelijk met een verhuislift of vrachtwagen tot aan een gebouw te rijden."

Er wordt bij de toekenning van bouwvergunningen geen rekening gehouden met het feit dat meubels, frigo's, wasmachines, piano's, brandkasten en andere grote verhuisgoederen in of uit het gebouw moeten geraken

De Belgische Kamer der Verhuizers

Voorts maken versmallingen van straten, de verhoging van voetpaden en de aanleg van fietspaden het moeilijk om een verhuislift te plaatsen of met een verhuiswagen tot aan een gebouw te rijden of zelfs te parkeren.

Ook de toekenning van sommige bouwvergunningen krijgt een veeg uit de pan: "Er wordt daarbij geen rekening gehouden met het feit dat meubels, frigo's, wasmachines, piano's, brandkasten en andere grote verhuisgoederen in of uit het gebouw moeten geraken", klinkt het.

Ten slotte vragen de verhuisfirma's aandacht voor de procedures die sommige steden en gemeenten toepassen bij het indienen van een aanvraag voor een parkeervergunning.

Meest gelezen