Rector KU Leuven over lage slaagcijfers en langere studieduur: "Voorzichtig teruggaan naar vroegere deliberatie" 

De KU Leuven herbekijkt haar deliberatiesysteem. Bij een nipte onvoldoende (een 8 of een 9) voor een vak kan een student nu zelf kiezen om dat vak het jaar nadien opnieuw af te leggen, of om het te laten delibereren. De KU Leuven wil die keuze niet langer bij de studenten leggen omdat ze dan te lang over hun studies doen. 

Vandaag starten de nieuwe inschrijvingen voor het academiejaar aan de KU Leuven. Rector Luc Sels maakt zich in het Radio 1-programma "De ochtend" wel zorgen. 

 Heel wat studenten hernemen waardoor je met gemengde studentengroepen zit en gemiddeld een wat langere studieduur

"Minder studenten gaan in een afgebakend jaar vooruit. Dat komt omdat we met zogenoemde toleranties zitten. De studenten bepalen of zij een klein tekort (een 8 of 9) kwijtschelden, dan wel hernemen in een volgend jaar. Heel wat studenten hernemen waardoor je met gemengde studentengroepen zit en gemiddeld een wat langere studieduur. We willen heel voorzichtig teruggaan naar de vroegere deliberatielogica, waarbij we iets meer zelf zullen beslissen of we een klein tekort zullen kwijtschelden", zegt Sels. 

Rector Sels (foto onder) legt uit. "Eerst het goede nieuws: wij merken dat het aandeel startende studenten dat binnen 5 jaar hun bachelordiploma haalt, de afgelopen jaren identiek is gebleven. Maar dat is het probleem niet. We merken systematisch het achteruitgaan in het aandeel studenten dat binnen de 3 jaar - de normale termijn - die bachelor behaalt. Mijn zorgpunt: het aandeel dat in het eerste jaar met een volledig mooi parcours (alle vakken geslaagd) de eerste zittijd afrondt, dat is de afgelopen jaren stelselmatig gedaald en dat leidt tot een studieduurverlenging. Daar willen we maatregelen tegen nemen en de discipline terugbrengen." 

Sels pleit daarnaast ook voor meer ijkingsproeven, zodat studenten hun slaagkansen voor een bepaalde richting kunnen inschatten. 

Goede ervaringen

De UHasselt werkt al vele jaren met een deliberatie na het eerste jaar. "En we hebben daar goeie ervaringen mee", vertelt woordvoerder Koen Santermans. "Studenten slepen geen ballast meer mee naar het tweede jaar en we zien dat ze het daarna vaak beter doen en geen buizen meer hebben".

De andere Vlaamse universiteiten hebben ook allemaal hun eigen systeem om beperkte  tekorten weg te werken. 

Bekijk hieronder de reportage uit "Het journaal."

Videospeler inladen...

Noot van de nieuwsombudsman : Hoe werkt dat systeem nu ?

Een aantal kijkers hebben de nieuwsombudsman gecontacteerd omdat ze vonden dat de Journaalreportage onvolledig of onjuist was over het huidige systeem, dat dus nu in vraag wordt gesteld. Dit is hoe het huidige systeem werkt :

- Elke student in een bacheloropleiding krijgt een tolerantiekrediet dat 10% bedraagt van het aantal studiepunten dat hij of zij opneemt.  Zo lang je nog meer dan 120 studiepunten verwijderd bent van je afstuderen, mag je maximaal 12 inzetten. Zit je dichter bij het afstuderen, mag je er meer gebruiken.

- Studiepunten zijn geen punten op een examen. Als je 8/20 haalt op een examen, kan je niet twee “studiepunten” gebruiken om dat tekort op te halen. Wat wel kan, is dat je de “waarde” van het vak aftrekt van je voorraad studiepunten. Als een vak 6 studiepunten waard is, moet je 6 studiepunten gebruiken om dat buisvak te “tolereren”.

- Het huidige systeem geldt niet voor masters. In masteropleidingen kunnen studenten wel worden gedelibereerd als ze slechts één 9/20 behalen en een onderscheiding voor de opleiding als geheel.

Meest gelezen