Videospeler inladen...

Open brief: "Verplicht politie om pv op te stellen bij elke naaktfouillering"

In een open brief vragen "I Love Techno"-oprichter Peter Decuypere en advocaat Walter Damen om een pv op te stellen bij elke naaktfouillering die er gebeurt op een festival. Ze vragen dat nadat er op sociale media commotie ontstaan was na enkele getuigenissen van festivalgangers die naakt gefouilleerd werden door de politie.

Vorig weekend was er ophef ontstaan over de naaktfouilleringen van de politie, nadat enkele festivalgangers daarover geklaagd hadden. Onder meer Peter Decuypere, oprichter van dancefestival "I Love Techno", kroop in zijn pen: "Naaktfouilleringen moeten de uitzondering blijven, vooral omdat ze heel dicht bij een mogelijke aantasting van de menselijke integriteit zitten".

De politie benadrukte dat de naaktfouilleringen volledig legaal zijn, als er ernstige aanwijzingen zijn die de naaktfouillering verantwoorden. 

In een open brief vraagt Decuypere nu samen met advocaat Walter Damen dat er bij elke naaktfouillering een pv opgesteld wordt. Dat gebeurt nu niet consequent, alleen als er echt iets gevonden wordt. De twee vragen bijkomend ook om te bekijken of er een getuige aanwezig kan zijn bij zo'n fouillering en of er een advocaat geraadpleegd kan worden.

We verwachten dat er beleidsmatig stappen ondernomen worden om de opstelling van een pv bij een naaktfouillering verplicht te maken

Open brief van Walter Damen en Peter Decuypere

Volgens de briefschrijvers bestaat er zonder pv een "mogelijk gevaar van willekeur". "Omdat het begrip "ernstige aanwijzingen" niet nader wordt omschreven, bestaat het gevaar van willekeur bij het aanduiden van personen die een naaktfouille moeten ondergaan. Het feit dat je er als festivalbezoeker een beetje verward uitziet of dat je toevallig naast iemand hebt gestaan die een joint heeft gerookt, kunnen bezwaarlijk ernstige aanwijzingen genoemd worden." Ook kan er volgens hen momenteel niet geprotesteerd worden. "Er zijn geen duidelijke controlemogelijkheden met betrekking tot het correcte verloop van de naaktfouillering."

In een pv zou volgens hen dan geduid moeten worden welke "ernstige aanwijzingen" er waren, en ook het verloop van de naaktfouillering zou beschreven moeten worden.

Bij willekeur kan men dan een sanctie opleggen

Walter Damen

"Zo zou er in het pv moeten staan omwille van welke uiterlijke kenmerken er een naaktfouillering is. Het gewoon pv of pv van inlichting wordt dan naar het openbaar ministerie gestuurd, zij kunnen nagaan of er geen willekeur is," verduidelijkt meester Damen. "Bijvoorbeeld: enkele specifieke vrouwen worden altijd uitgekozen door dezelfde agent. Dan kan het openbaar ministerie zeggen: dat is bizar, want dat heeft telkens niets opgeleverd en telkens wordt betwist dat er uiterlijke kenmerken van een drugverkoper of druggebruiker zijn. Bij willekeur kan men dan een sanctie opleggen."

Comité P?

In hun open brief schrijven Decuypere en Damen ook nog enkele tips voor de festivalbezoekers: "Eis een proces-verbaal. En wanneer een agent dit weigert, adviseren we om een klacht in te dienen bij Comité P."

Een navraag bij Comité P leert ons dat er de afgelopen 5 jaar 44 klachten zijn binnengelopen waarin het woord "naaktfouillering" voorkomt. Dat cijfer zegt niet waar de klacht precies over ging en of ze gegrond was.

Maar is het wel haalbaar en correct om een pv op te stellen, wanneer er bij de fouillering blijkt dat er helemaal geen sprake is van drugsbezit? Wettelijk gezien moet er geen pv opgesteld worden wanneer er geen misdrijf is gepleegd. Een pv heeft immers tot doel om een misdrijf tot kennis te brengen aan het parket. 

Videospeler inladen...

Meest gelezen