Tom Meeuws (SP.A): "Haren gaan recht staan van startnota, maar vertrouwen dat we Antwerps akkoord kunnen realiseren"

Bij de Antwerpse socialisten is er ongerustheid over de startnota op basis waarvan N-VA, CD&V en Open VLD een Vlaams regeerakkoord proberen te maken. Onder meer oud-burgemeester Bob Cools trekt aan de alarmbel en plaatst vraagtekens bij de verderzetting van de Antwerpse coalitie van N-VA, SP.A en de liberalen. Maar Antwerps SP.A-schepen Tom Meeuws reageert eerder voorzichtig afwachtend en heeft naar eigen zeggen vertrouwen dat het Antwerpse bestuursakkoord zal kunnen worden gerealiseerd.

In enkele kranteninterviews laat socialistisch oud-burgemeester Bob Cools zijn ongerustheid blijken over de Vlaamse startnota en de eventuele gevolgen voor Antwerpen. "De lezing van de startnota roept vragen op", aldus Cools. Hij noemt de nota zelfs een mogelijke "casus belli". "Als N-VA straks echt een bar, asociaal beleid wil doordrukken in Vlaanderen, vormt dat een probleem in Antwerpen. Dan moet je als partij overwegen om het bestuur te verlaten."

Antwerps SP.A-schepen Tom Meeuws begrijpt naar eigen zeggen de ongerustheid bij de leden. "Mijn haren gaan recht staan als je die startnota leest, dat is bij alle rechtgeaarde socialisten zo. Er zitten maatregelen in die wij bijzonder kwalijk vinden." Meeuws doelt onder meer op de passage rond de sociale woningen.

In de Vlaamse startnota staat namelijk dat er bij investeringen vanuit de Vlaamse overheid een grotere klemtoon moet worden gelegd op renovatie en duurzaamheid, terwijl in het Antwerpse bestuursakkoord "5.000 nieuwe of grondig vernieuwde sociale woningen" werden beloofd als "het Vlaamse financieringssysteem" behouden blijft. "Het is duidelijk dat die passage niet helemaal spoort met ons bestuursakkoord", aldus Antwerps SP.A-kopstuk Meeuws. 

"Vertrouwen"

Maar Tom Meeuws ontkent wel dat er in het Antwerpse stadsbestuur nu een haar in de boter zou zitten. "Wij hebben in december een bestuursakkoord afgesloten waar wél veel sociale accenten inzitten, in tegenstelling tot de Vlaamse startnota. We gaan ervan uit dat onze coalitiepartners het bestuursakkoord gaan honoreren. Dat is een kwestie van fatsoen in de politiek."

Tom Meeuws wil ook niet gezegd hebben dat SP.A sowieso uit het Antwerpse stadsbestuur zal stappen als het Vlaamse regeerakkoord te veel zou ingaan tegen het Antwerpse bestuursakkoord. "Als een nieuwe Vlaamse regering een cruciaal andere richting zou uitgaan dan datgene wat wij in een bestuursakkoord hebben afgesproken in de grootste stad van Vlaanderen, gaan wij uiteraard rond de tafel zitten met onze coalitiepartners." 

Meeuws wijst er ten slotte op dat zijn partij op Vlaams niveau niet mee aan tafel zit. "Op het moment dat er een Vlaams regeerakkoord zal zijn, zullen we dat naast het Antwerpse bestuursakkoord leggen. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Voor Open VLD en N-VA zitten er op Vlaams niveau mensen te onderhandelen met een stedelijk hart; onze eigen burgemeester (Bart De Wever, red.) en Bart Somers van Mechelen. Ik ga ervan uit dat die de kracht van steden om bijvoorbeeld de armoede echt te bestrijden, dat die dat ernstig nemen."

Meest gelezen