© 2017 - Bas de Meijer / HH

Op een elektrische fiets zweet je net zo hard als op een gewone fiets 

Fietsers die met een elektrische fiets rijden, leveren een even grote fysieke inspanning als fietsers die fietsen met een gewone fiets. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, dat De Standaard kon inkijken. Volgens het onderzoek rijden mensen met een elektrische fiets vaker, en leggen ze ook grotere afstanden af. De ondersteuning van de motor wordt zo volledig gecompenseerd.

Een beetje smalend lachen als een fietser met een elektrische fiets voorbij zoeft, omdat het toch wel heel makkelijk rijden is met een elektrische motor onder je zadel. Heel wat fietsers op een gewone fiets doen het waarschijnlijk wel eens. Maar ze hebben ongelijk, blijkt nu.

Volgens een grote Europese studie, waarbij duizenden mensen twee jaar lang werden gevolgd en hun verplaatsingsgedrag onder de loep werd genomen, blijkt namelijk dat fietsers die met een elektrische fiets rijden, een even grote fysieke inspaning leveren als fietsers die fietsen met een gewone fiets.

"De onderzoekers gebruiken de term MET om die inspanningen te kunnen vergelijken" vertelt Luc Int Panis, onderzoeker aan de VITO, die aan het onderzoek heeft meegewerkt. "Dat staat voor Metabolic Equivalent of Task en is een maatstaf voor de hoeveelheid energie die een bepaalde fysieke inspanning kost." Gewone fietsers gebruiken wekelijks gemiddeld 4.085 MET's, bij de fietsers die elektrisch fietsen zijn dat 4.463 MET's.

Fietsers met een elektrische fiets fietsen vaker en leggen grotere afstanden af
Luc Int Panis, onderzoeker VITO

De verklaring voor dat resultaat is eenvoudig. "Fietsers die elektrisch rijden, fietsen vaker, maar leggen vaak ook meer kilometers af dan andere fietsers", zegt Int Panis. "De ondersteuning van de elektrische motor wordt daardoor volledig gecompenseerd." Volgens de studie zou een gemiddelde elektrische fietstrip zo'n 9,4 kilometer bedragen, die met een gewone fiets 4,8 kilometer.

De elektrische fiets is nu niet meer weg te denken uit het straatbeeld en wordt niet enkel gebruikt voor het plezier maar bijvoorbeeld ook voor het woon-werkverkeer en om boodschappen te doen, ter vervanging van de auto. Veel mensen kunnen nu afstanden fietsen die ze voordien alleen met de wagen wilden overbruggen. 

Volgens de onderzoekers zouden de elektrische fietsen dan ook gepromoot moeten worden als een gezond transportmiddel. Maar toch is hiermee nog niet helemaal bewezen dat elektrisch fietsen ook voordelen oplevert voor je algemene gezondheid. "Gezondheid is namelijk meer dan fysieke inspanning alleen", verduidelijkt Int Panis.

"Om de volledige impact van elektrisch fietsen op de gezondheid te kunnen bekijken moet er bijvoorbeeld ook onderzoek komen naar de risico's op verkeersongevallen", zegt Int Panis. "En die zouden voor wie met een elektrische fiets rijdt misschien hoger kunnen zijn omdat hij of zij vaker fietst en omdat de infrastructuur vaak niet is aangepast." 

Meest gelezen