Yves Adams

Bomen moeten wijken voor nieuw overstromingsgebied aan Durme: "Er zal andere vegetatie komen"

Voor de voorbereiding van het overstromingsgebied Potpolder IV in Waasmunster en Temse, moeten alle resterende bomen weg in Groot Broek en Klein Broek. De bomen zouden langzaam afsterven als ze in getijdengebied zouden blijven staan, zegt het Agentschap Natuur en Bos.

De werken in de gebieden Groot Broek en Klein Broek kaderen in het Sigmaplan, om overstromingen tegen te gaan. In 1953 en 1976 waren er grote overstromingen na stormvloeden vanuit de zee. Een stormvloed doet zich voor als springtij (twee keer per maand) samengaat met een storm uit het noordwesten. Als die krachtige wind in de trechtervormige Scheldemonding blaast, kan het water heel hoog komen, met overstromingen tot gevolg.

Daarom is het Sigmaplan opgezet, om overstromingsgebieden aan te leggen langs de Schelde en de rivieren die erin uitmonden, zoals de Durme. Daarvoor moeten nu enkele landbouwgronden en bossen langs de Durme in Waasmunster en Temse opgeruimd worden. In totaal gaat het om 100 hectare.

"Luguber beeld"

In Groot- en Kleinbroek zullen het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Waterweg alle overtolligheden verwijderen.

Elias Verbanck van Natuur en Bos: "Afsluitingen van weides, steenpuin, schuilhokken en drinkbakken voor dieren moeten allemaal weg. Maar ook vrijstaande bomen en stukken bos moeten we grotendeels kappen. Want het wordt een overstromingsgebied waarin twee keer per dag water in en uit komt, en bomen verdragen dat niet. Ze zouden afsterven, en dat levert een luguber beeld op. Daarom zullen we ze kappen. Het zijn ecologisch niet meteen waardevolle bossen, het gaat meestal om sparren en populieren. Als die gebieden vrij zijn, zullen eb en vloed vrij spel hebben en komt er  andere vegetatie, zoals moerasplanten, wilgen en stukken slik en schor. Op hogere delen ontstaan nieuwe, natuurlijke bossen die bij de getijdenwerking horen. Nu bestaan die gebieden deels uit landbouwgrond met hier en daar bos. De Vlaamse Waterweg is een tijd geleden die gronden beginnen aan te kopen, en die worden klaargemaakt voor de definitieve inrichting als getijdengebied. Sinds een paar jaar worden ook dijken gebouwd, dus eigenlijk is dat gebied een beetje een werfzone, en niet zozeer een natuurgebied." 

De werken aan het overstromingsgebied in Waasmunster en Temse moeten tegen 2022 klaar zijn. 

overzichtskaart Durmevallei

Meest gelezen