Bouwbedrijven kunnen voortaan milieuverzekering tegen asbestschade nemen

Een dakwerker haalt pannen weg om een dak te kunnen renoveren, door een windstoot vliegt er asbeststof weg, het komt terecht op de gazon van de buren. De kosten om de grond van de buren te saneren kunnen hoog oplopen, te hoog voor een kleine aannemer. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft daar nu iets op gevonden: een collectieve milieuverzekering met een jaarlijkse premie van maar enkele honderden euro's.

"De traditionele verzekeringen dekken geen milieuschade, en al helemaal geen schade door asbest", zegt directeur-generaal van de VCB, Marc Dillen. Nochtans kunnen aannemers wel aansprakelijk gesteld worden als er op of buiten de werf schade wordt veroorzaakt door asbest.

"De kosten om asbestschade te herstellen bedragen al gauw honderdduizenden euro's.  Ze zijn niet in verhouding met de werken want ook asbest dat verspreid wordt bij een kleine ingreep, aan het dak bijvoorbeeld, kan erg veel schade aanrichten."

En de kans dat aannemers tijdens de werken met asbest te maken krijgen is erg groot, dat leidt Dillen af uit de cijfers van sloopwerkzaamheden. 'Bij de sloop van Vlaamse woningen en gebouwen van voor 2001 blijkt in meer dan 90 procent asbest aanwezig."

Betaalbare premie

De bouwbedrijven waren dan ook vragende partij voor een milieuverzekering waarin ook asbest is opgenomen. Marc Dillen: "Het was voor ons het signaal om samen met de milieuafdeling van verzekeringsconsulent en -makelaar Marsh Environmental Practice een collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid op te stellen."

"De organisatie Immoterrae nv treedt op als verzekeringnemer ten behoeve van de aannemers. Door deze manier van werken stonden we sterker in de onderhandelingen met de verzekeraars en hebben we de premies voor de leden van de Confederatie Bouw kunnen beperken."

Hoeveel moet dat kosten?

De nieuwe collectieve verzekering geldt voor grote en kleine bouwbedrijven, zolang hun omzet niet meer dan 15 miljoen bedraagt. De jaarlijkse premie varieert van 350 euro voor bijvoorbeeld schrijnwerken voor micro- of kleine vennootschappen tot 2500 euro voor onder meer sloopwerken uitgevoerd door een grote vennootschap.

De verzekerde limieten zijn 2.500.000 euro per schadegeval en 10 miljoen euro per verzekeringsperiode. De vrijstelling per schadegeval bedraagt voor micro-ondernemingen 5000 euro voor algemene schade en 10.000 euro voor schadegevallen met asbest. Kleine en grote ondernemingen moeten rekening houden met een vrijstelling van 25.000 euro voor algemene milieuschade. 

Een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040

De Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij is tevreden met de nieuwe verzekering die de Vlaamse Confederatie Bouw heeft opgesteld. "Het initiatief ondersteunt ons traject naar een asbestveilig Vlaanderen, dat we hopen te realizeren tegen 2040", zegt CEO Henny De Baets. 

"We moeten naar een versneld renovatietempo, het afbouwbeleid inzake asbest moet sporen met het renovatiebeleid. Het is belangrijk dat aannemers de kwaliteit van veilige asbestverwijdering kunnen waarborgen en in die zin is de betaalbare polis voor een algemeen asbestrisico heel belangrijk."

Koenraad De Stickere van Marsh voegt daar aan toe: "Als de aannemers weten dat ze vergoed zullen worden wanneer ze schade veroorzaken, maar alleen als ze de regels van OVAM en het asbestcharter respecteren, dan zullen ze zich ook inzetten om volgens die regels te handelen." 

"Van een bouwbedrijf dat niet verzekerd is en dus niet vergoed wordt, kan je reacties verwachten als 'we regelen wel iets, we zwijgen erover', maar de nieuwe verzekering is een stimulans om volgens het boekje te werken."

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen