Stad Leuven adviseert om omstreden Leuvense moskee niet te sluiten

Het Leuvens stadsbestuur geeft het advies om de erkenning van de moskee Al Ishaan in Wilsele niet in te trekken. Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) wil de erkenning afnemen omdat de moskee volgens haar gelinkt is aan het salafisme, een fundamentalistische strekking binnen de islam.

Op 26 juli 2019 ontving de voorzitter van de gemeenteraad van Leuven een brief van Liesbeth Homans, toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. In de brief meldt ze dat de procedure opgestart is tot opheffing van de erkenning van de lokale islamitische geloofsgemeenschap Al Ihsaan.

Homans startte de procedure omdat uit vertrouwelijke informatie blijkt "dat de moskee gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme".

Daarnaast wees ze op het feit dat de hulpimam, die eind 2017 geschorst werd door de Moslimexecutieve wegens ontoelaatbare uitspraken over het slaan van vrouwen, sinds december 2018 opnieuw actief is in de moskee. 

Negatief advies

De stad Leuven werd gevraagd een advies op te stellen en heeft dat nu gedaan. Het stadsbestuur oordeelt dat er geen redenen zijn om de erkenning op te heffen. Schepen van Erediensten Carl Devlies (CD&V): "We hebben een zeer uitvoerig advies gekregen van de politie en de integratiedienst, daarin staat duidelijk dat er geen veiligheidsprobleem is met betrekking tot salafisme."

"Er is ook geen probleem met het respecteren van de Belgische wetgeving, de grondwetten en de vrijheden." Op basis daarvan geeft de stad Leuven dus een negatief advies aan minister Homans.

Het bestuur blijft bovendien kiezen voor dialoog, samenwerking en verbondenheid in de stad en pleit ervoor elke vorm van polarisering en extremisme in de samenleving en in elke religie te veroordelen en te bestrijden. Ze roept minister Homans op in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van Al Ihsaan. 

"Ik blijf met vragen zitten"

N-VA, dat in de oppositie zit in Leuven, stelt zich vragen bij het advies van de stad, vooral omdat er volgens hen zaken ontbreken in het advies. "Ik blijf met een aantal vragen zitten", zegt gemeenteraadslid Lorin Parys (N-VA) in "De ochtend" op Radio 1.

"Hoe kan het dat iemand met duidelijk salafistische overtuigingen les geeft aan jongeren? Hoe kan het dat een imam, die oproept om vrouwen te slaan, toch verbonden blijft aan de moskee?" 

"Dat gegeven hebben de vertegenwoordigers op de vergadering wel proberen te verklaren. Zo was het niet de imam die opriep om vrouwen te slaan, maar de vertaler die de fout zou hebben gemaakt. Maar waarom staat dat niet in het rapport van de stad en de politie? Dat is een vraag waar ik mee blijf zitten."

Beluister hier het volledige gesprek met Lorin Parys in "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen