"Turborotonde" moet verkeer op R4 in Oostakker boost geven: "Gevecht voor ruimte wordt zo goed als uitgeschakeld"

Het kruispunt van de Kennedylaan met de Eisenhowerlaan op de R4 rond Gent krijgt een ingrijpende make-over. Het bestaande T-kruispunt, dat vooral bekend is vanwege de files, wordt omgevormd tot een zogenoemde "turborotonde". Door die ingreep moet het verkeer er vlotter verlopen.

De Werkvennootschap, dat is het agentschap dat de grote werven van de Vlaamse overheid coördineert, heeft grootse plannen voor één van de meest beruchte kruispunten op de R4. Het zogenoemde Euro-Silokruispunt staat bekend voor zijn drukte en de bijhorende files aan de verkeerslichten.

Turbo

Om dat verkeer vlotter te doen doorstromen wordt het kruispunt de komende jaren omgebouwd tot "turborotonde." Het verschil met een gewone rotonde is dat het verkeer op voorhand moet sorteren. Als je de eerste afslag op de rotonde nodig hebt, zal je op de rechterrijstrook moeten staan.

"Het gevecht voor de ruimte op de rotonde zelf wordt op die manier zo goed als uitgeschakeld", zegt VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman. "Je geeft meer ruimte aan het verkeer en dat leidt tot een groter vermogen voor het verwerken van het verkeer op de rotonde."

Op de diverse vertakkingen staan wel nog verkeerslichten, omdat het om een heel drukke verkeersplaats gaat. Maar het voordeel is dat je, eens je groen licht hebt, in één stromende beweging zal kunnen doorrijden.

Timing

VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman heeft naar eigen zeggen "prima ervaringen" met zo'n turborotonde. In Vlaanderen zijn er echter amper dergelijke constructies. "Zo'n rotonde heeft namelijk meer ruimte nodig en de kruispunten op onze wegen zijn doorgaans al zwaar bebouwd", luidt de uitleg. "In Nederland is het wegennet veel minder bebouwd en daar zie je dat turborotondes haast standaard zijn geworden."

Het Agentschap hecht veel belang aan duidelijke communicatie. Er zijn al diverse informatievergaderingen geweest. De bedrijven uit de buurt lijken alvast enthousiast. Het is nu wachten op de nodige vergunningen. Eind 2020 zouden de werkzaamheden dan kunnen beginnen. Die zullen ongeveer drie jaar duren. Het kruispunt blijft al die tijd in gebruik.

Meest gelezen