Baas katholiek onderwijs Lieven Boeve: "Tekort aan leerkrachten is grootste bedreiging voor kwaliteit van ons onderwijs"

Anderhalve week voor de start van het nieuwe schooljaar, zoeken heel wat directies nog nieuwe leerkrachten om het lessenrooster gevuld te krijgen. Het katholiek onderwijs weet hoe groot het probleem is. "Werk aan de winkel voor de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs", zegt directeur-generaal Lieven Boeve. "Want dit tekort brengt de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang."

Nog tien dagen om boekentassen klaar te maken en handboeken aan te kopen. En nog tien dagen voor directies om voor alle vacatures voor leerkrachten een geschikte kandidaat te vinden. 

En dat lijkt in sommige scholen moeilijk tot problematisch. Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, erkent het probleem: "Ik schrik niet van dit nieuws. We krijgen van verschillende scholen te horen dat er maar weinig spontane sollicitaties zijn. Dat er een structureel tekort zit aan te komen, is niet nieuw."

Waar komt dat probleem vandaan? Boeve wijst naar de algemene krapte op de arbeidsmarkt. "Mensen met een leerkrachtendiploma zijn ook in andere sectoren populair. Daarnaast is er ook een hele generatie leerkrachten die met pensioen gaat, en komen er ook steeds meer leerlingen bij."

"Dit tekort komt niet uit de hemel gevallen"

"We krijgen al langer signalen dat dit tekort eraan zit te komen. Het komt niet uit de hemel gevallen." Boeve hoopt dat het probleem bovenaan de to-dolijst van de nieuwe Vlaamse Regering komt te staan. "Het tekort aan leerkrachten is de grootste en belangrijkste bedreiging voor de goede kwaliteit van ons onderwijs. Wij hopen dat in het regeerakkoord maatregelen zullen staan."

Het tekort aan leraren moet hoog op de agenda van de nieuwe Vlaamse Regering.

Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs

De topman ziet verschillende opties om het probleem aan te pakken. "Eerst en vooral moeten we goed zorgen voor de mensen die al in het onderwijs werken. De planlast moet naar beneden en leerkrachten moeten beter ondersteund worden. Bijvoorbeeld administratief, maar ook inhoudelijk. Zo moeten jonge collega's gecoacht worden." Maar ook aan de poort naar het onderwijs moet gewerkt worden. "Zowel mensen met een bachelor- of masterdiploma moeten terechtkunnen in het onderwijs en in gemengde teams kunnen werken. Iedereen met die ambitie moet in het onderwijs terechtkunnen."

Van de privésector naar de klas

En dan is er een oud zeer: mensen uit de privésector die de overstap naar het onderwijs willen maken. De zogenoemde zij-instromers. Boeve: "Wie wil overstappen naar het onderwijs, moet dat onder goede voorwaarden kunnen doen. Zo is een goede opleiding nodig, bijvoorbeeld binnen de werkuren. En hun ervaring moeten ze kunnen meenemen." Boeve geeft een voorbeeld: "Iemand met een diploma Franse taalkunde die 20 jaar in een Franstalig bedrijf heeft gewerkt, kan niet onder dezelfde voorwaarden werken in het onderwijs. Hij kan zijn anciënniteit niet meenemen, en begint dus met zogezegd 0 jaren ervaring. Dat zou niet mogen." 

Bekijk hieronder de reportage uit "Het journaal."

Videospeler inladen...
Videospeler inladen...

Meest gelezen