Hoe kunnen scholen de prijs van schoolboeken verlagen?

Het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen wil scholen aanmoedigen om de kostprijs van boeken te drukken. Enerzijds vragen ze om na te denken over welke boeken verplicht moeten worden aangekocht en welke niet worden gebruikt in de les. Anderzijds geven ze tips mee die scholen kunnen toepassen om het voor gezinnen financieel haalbaarder te maken. 

Onderwijs is een mensenrecht, zo staat het in Artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Schoolboeken zijn onlosmakelijk verbonden aan dat onderwijs, maar zijn helaas vaak niet goedkoop. De prijs van een boekenpakket kan hoog oplopen, zegt Colette Victor van Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) in Het Nieuwsblad: "Een pakket aan het begin van het schooljaar kan tot zo'n 350 euro kosten. Als je dan drie of vier kinderen hebt, dan wordt het financieel wel zwaar. Laat staan als je een kleiner inkomen hebt." 

Om die reden ijvert de organisatie, onder de koepel van vzw Welzijnszorg, voor betaalbaardere schoolboeken. In eerste instantie vinden ze dat scholen beter moeten nagaan wat de leerlingen echt gebruiken, zegt Victor: "Ouders moeten vaak boeken kopen waar nogal een prijskaartje aanhangt. Op het einde van het schooljaar blijkt dan dat die amper of niet gebruikt zijn in de les." Ook de Gezinsbond en de onderwijskoepels vragen aan scholen om goed na te denken over wat ouders verplicht moeten aankopen.

Ouders moeten vaak een duur boek kopen dat hun kind uiteindelijk amper gebruikt

Colette Victor, projectcoördinator Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen

Een aantal scholen neemt al maatregelen: "Er zijn scholen die zich bewust zijn van het probleem en op het einde van het jaar vragen aan de leerlingen welke boeken ze al dan niet hebben gebruikt. Op basis daarvan passen ze hun lijst met verplicht materiaal aan", zegt Colette Victor. 

Toch kan de factuur alsnog torenhoog liggen, zeker voor gezinnen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Bijgevolg zitten er soms leerlingen in de klas zonder lesboeken. Om hoeveel kinderen het precies gaat weet de organisatie niet, maar ze willen het cijfer graag in kaart brengen. Leerkrachten kunnen daarom tijdens de Boekencheckdag van 16 september melden (via de website) hoeveel leerlingen met een lege boekentas in de les zitten.

Naast het uitpuren van de lijst met verplichte boeken, zijn er nog een aantal stappen die scholen kunnen ondernemen. De voorstellen zijn niet alleen voordelig voor de portefeuille van de ouders, maar helpen scholen ook om duurzamer te handelen. Zo ijvert de organisatie voor het verhuren van boeken en moedigt ze tweedehandsverkoop binnen de school aan. Bekijk hieronder alle maatregelen die scholen kunnen treffen, volgens Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen: 

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen