Project "Cool Towns" brengt hittestress in kaart

In Merelbeke, Zelzate en Eeklo wordt dezer dagen gemeten hoe het zit met de hitte en het warmtegevoel. Via toestellen komen we te weten hoe kleine lokale maatregelen de hittestress kunnen verminderen. Het onderzoek kreeg de naam 'Cool Towns' omdat steden en gemeenten met de resultaten meer koelte moeten kunnen creëren.

Onderzoeksploegen van de provincie Oost-Vlaanderen zijn op klimaatmissie. In drie pilootgemeenten doen ze objectieve metingen naar hittestress. Ze stellen ook vragen aan inwoners over hoe zij de warmte ervaren en welke invloeden kleine maatregelen hebben. Nu gaat het om een nulmeting: vaststellen hoe het nu zit. Nadat enkele maatregelen genomen zijn in de drie pilootgemeenten, gaan de onderzoekers terug om te zien welke invloed die aanpassingen hebben gehad. 

Drie pilootlocaties

In Merelbeke wordt een deel van de bestrating in Tuinwijk Jan Verhaeghen omgevormd tot een groenere ontmoetings- en speelzone, na overleg met de omwonenden. In Zelzate wordt de speelplaats van GO basisschool De Reigers vergroend en onthard. En in Eeklo wordt OCMW-Welzijnscampus De Zuidkaai heringericht: de open ruimte wordt een groene aangenamere verblijfsplek voor bewoners, bezoekers en medewerkers.

De metingen van nu zijn een nulmeting: met apparatuur wordt objectief gemeten wat de luchttemperatuur is, en ook wat de invloed is van de zonnestralen en hun weerkaatsing. Inwoners of gebruikers kunnen aangeven hoe ze de warmte ervaren, op welke plekken het te heet is, en waar het wél aangenaam koel is tijdens warme dagen. Het is dan de bedoeling om opnieuw te meten als de geplande maatregelen genomen zijn op de drie plaatsen. 

Lees verder onder de foto

Leen Meheus van de provincie bedient het meettoestel

Leen Meheus van het Provinciale Centrum voor Milieuonderzoek: "Met de resultaten van de 'Cool Towns' kunnen we steden en gemeenten helpen. Ook zij kunnen dan kleine lokale maatregelen nemen om hier en daar verkoeling aan te bieden. Tussen huizen en beton is het altijd veel heter dan op een stukje groen of onder een boom. Tijdens warme periodes kan dat voor hittestress zorgen, zeker in steden. Want dan is er niet genoeg gelegenheid om af te koelen en de hitte wordt altijd maar ondraaglijker. Steden en gemeenten kunnen de resultaten dan verwerken in hun klimaatplannen en bij wijkrenovaties."

Europees project

 'Cool Towns' kadert in het Europese programma 'lnterreg 2 Zeeën, prioriteit klimaatadaptatie'. Het project is al in september 2018 gestart en loopt nog drie jaar. Ook de volgende zomers zullen er dus metingen gebeuren in Oost-Vlaanderen om de effecten van de genomen maatregelen in beeld te brengen.

Meest gelezen